Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 20. aprīlis 2011

Parex bankas uzkrātās naudas rezerves Latvijas bankā tiks izmantotas sindicētā kredīta atmaksai

Sindicētā kredīta atmaksai Parex banka ir akumulējusi teju visus nepieciešamos līdzekļus, tostarp piesaistot arī Parex bankas uzkrātās naudas rezerves Latvijas Bankā, kuru turpmākai turēšanai obligāto rezervju kontā nav nedz ekonomiska, nedz loģiska pamatojuma. Saskaņā ar Eiropas Komisijā apstiprināto Parex bankas Restrukturizācijas plānu un tajā  izvirzītajiem mērķiem, sindicētā kredīta atmaksa bez valsts palīdzības ir izvirzīta par Parex bankas darbības šā brīža prioritāti. Kredīta apjoms ir 164 miljoni latu, atmaksas termiņš - 2011. gada 5. maijs.

“Obligāto rezervju būtība ir kredītiestāžu riska darījumu ierobežošana, savukārt Parex banka jau no 2010. gada 1. augusta neveic komercbankām raksturīgos klasiskos pakalpojumus. Mēs neesam naudas tirgus dalībnieks, Parex bankai ir saistoši Eiropas Komisijas noteiktie ierobežojumi,  kas tai aizliedz veikt noguldījumu piesaistīšanu un kreditēšanu”, norāda Parex bankas valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams. 

Kā jau ziņots iepriekš, 2010. gada 1. augustā  ar valsts atbalstu Parex banka  kļuva par Latvijā un Baltijas valstīs unikālu finanšu institūciju, proti, specializēto problemātisko aktīvu pārvaldītāju, kura darbības vienīgais mērķis ir valsts ieguldījuma atgūšana  maksimālā apmērā. Šobrīd Parex bankas darbība ir vērsta uz kredītu restrukturizāciju, parādu piedziņu un pārņemto aktīvu pārvaldīšanu.

-