Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 31. maijs 2011

Parex bankas zaudējumi 1.ceturksnī - 5 miljoni latu

Šī gada pirmo ceturksni Parex bankas ir noslēdzusi ar 5 miljonu latu zaudējumiem, taču rezultāts ir labāks nekā tika plānots iepriekš. Pozitīvā atšķirība skaidrojama ar vairākiem sekmīgi noslēgtiem liela apjoma kredīta restrukturizācijas darījumiem, kas  būtiski uzlaboja  atsevišķu kredītu atgūšanas perspektīvas un ļāva  bankai samazināt iepriekš izmaksās iekļautos uzkrājumus. Nedrošajiem kredītiem izveidoto uzkrājumu apjoma samazinājuma  ietekmē saruka arī  2011. gada 1. ceturkšņa zaudējumi.

2011. gada pārskata perioda zaudējumu pamatā ir divas būtiskas pozīcijas – procentu izdevumu pārsniegums pār procentu ieņēmumiem un neto realizētie zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem aktīviem. Pēc  veiktās uzņēmuma restrukturizācijas,  Parex bankā tika atstāti tikai  problemātiskie aizdevumi, kuriem jau bija iestājušās atmaksas problēmas. Daudzos gadījumos ir uzsākti  parādu piedziņas procesi un par izsniegtajiem kredītiem ilgstoši netiek veikti nedz  kredīta pamata summas, nedz arī procentu maksājumi. Līdz ar to  procentu ieņēmumu līmenis no Parex bankas kredītportfeļa ir būtiski zemāks nekā jebkurā citā kredītiestādē, kur to veido kā labie, tā problemātiskie kredīti.

“Jebkurš mūsu sasniegums man sniedz patiesu gandarījumu, jo darbs, kuru veicam, ir ne tikai sarežģīts no profesionālā viedokļa, bet arī smags. Šķiet, ka daļa sabiedrības vēl īsti nav izvērtējusi mūsu darba nozīmību un to, ka esam pilnīgi jauna komanda, kuras vienīgais mērķis ir atgūt valsts ieguldījumu pēc iespējas lielākā apmērā”, norāda Kristofers Gviljams, Parex bankas valdes priekšsēdētājs.

Tā kā Parex bankai jāturpina pildīt savas saistības pret sindicēto kredītu aizdevējiem, Finanšu Ministriju un subordinētā kapitāla noguldītājiem, bankas procentu izdevumu apjoms ir fiksēts un attiecīgi pārsniedz bankas procentu ieņēmumus.

2011. gada pirmajā ceturksnī  Parex bankas prioritārais uzdevums kopējā mērķa kontekstā bija  164 miljonu latu lielā sindicētā kredīta atmaksai nepieciešamo naudas līdzekļu atgūšana.  

-