Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 27. augusts 2010

Parex bankas zaudējumi pirmajā pusgadā – 61,7 miljoni latu

Šā gada pirmo pusgadu Parex banka un grupa noslēdza ar kopējiem neto zaudējumiem attiecīgi 61,7 un 73,0 miljonu latu apmērā, savukārt pirms uzkrājumiem, nolietojuma un nodokļiem zaudējumi bija 21,3 un 22,6 miljoni latu. Finanšu rezultātus joprojām būtiski ietekmēja bankas un grupas izveidotie papildus uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam attiecīgi 47,8 un 54,2 miljonu latu apmērā.

Parex bankas un grupas kredītportfelis šī gada 30. jūnijā bija attiecīgi 1,38 un 1,57 miljardi latu, kopējie aktīvi – 2,28 un 2,44 miljardi latu. Kapitāla un rezervju apjoms 2010. gada pirmā pusgada beigās bija attiecīgi 125,4 un 100 miljoni latu. Bankas nozīmīgākais akcionārs Latvijas valsts sniedza Parex bankai palīdzību un nodrošināja papildus nepieciešamo kapitāla apjomu – 2010. gada 23. februārī Ministru Kabinets atbalstīja bankas pamatkapitāla palielināšanu par 31.5 miljoniem latu. Kapitāla palielinājums tika veikts 2010. gada 26. februārī, kapitalizējot bankā jau noguldīto Valsts Kases depozītu daļu attiecīgajā apmērā.

-