Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 03. decembris 2010

Parex bankas zaudējumi šogad - 120 miljoni latu

Kopējos Parex bankas finanšu rezultātus joprojām būtiski ietekmē bankas un grupas uzņēmumu pārskata periodā izveidotie papildus uzkrājumi 83,8 un attiecīgi 75,2 miljonu latu apmērā. Tādējādi šā gada pirmos deviņus mēnešus Parex banka un grupa noslēdza ar kopējiem zaudējumiem 120,0 un 103,0 miljonu latu apmērā, savukārt zaudējumi pirms uzkrājumiem un nodokļiem veidoja 43,2 un 19,8 miljonus latu. Ņemot vērā, ka Parex bankas bilanci veido problemātiskie aktīvi, veikto uzkrājumu mērķis ir aktīvu vērtības samazinājuma atzīšana.

Turpretim, Parex bankas un tās grupas kredītportfelis šī gada 30. septembrī bija 630,6 un attiecīgi 638,0 miljonu latu, savukārt kopējie aktīvi – 859,7 un 866,4 miljoni latu.

Pakāpeniski atgūstot līdzekļus no Parex bankas esošā kredītportfeļa, tiek plānots, ka bankas ģenerētā naudas plūsma būs pietiekama, lai nākamais sindicētā kredīta maksājums tiktu veikts bez valsts atbalsta. Saskaņā ar 2009. gada martā panākto vienošanos ar sindicēto kredītu devējiem, Parex banka ir atmaksājusi jau 70 procentus no kopējās kredīta summas. Atlikušo 30 procentu jeb 163 miljonu latu atmaksa ir jāveic 2011. gada maijā.

Kaut gan atgūstamo līdzekļu palielināšanas nolūkos veiktās aktivitātes bankai nenovēršami radīs īslaicīgus zaudējumus, tomēr pat vispiesardzīgākās prognozes liecina, ka, valstu ekonomikām atgūstoties, Parex bankas kredītu un īpašumā esošo aktīvu vērtība nākotnē pieaugs. Kopumā atgūstamo līdzekļu termiņš un apjoms ir atkarīgs gan no Parex bankas aktīvu pārvaldīšanas efektivitātes, proti, bankas speciālistu profesionālajām darbībām un zināšanām, gan arī lielā mērā no pasaules un Latvijas ekonomiku attīstības tendencēm un atveseļošanās tempa, tostarp šo procesu ietekmes uz nekustamo īpašumu tirgiem.

”Kopumā bankas saimnieciskā darbība norit atbilstoši plānotajam un saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kas paredz neizbēgamu zaudējumu rašanos. Tomēr, pateicoties bankas profesionālo darbinieku komandas intensīvajam un spraigajam darbam, kopš bankas sadalīšanas tikai divu mēnešu laikā mums ir izdevies atgūt 20 miljonus latu”, norāda Parex bankas valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams.

-