Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 27. novembris 2009

Parex līzings un faktorings valdes priekšsēdētāja amatā iecelts Valdis Strupčenko

No šī gada 15. oktobra Parex bankas meitas uzņēmuma Parex līzings un faktorings valdes priekšsēdētāja amatā iecelts Valdis Strupčenko. Uzņēmuma valdē darbu turpina Ligita Siveca un Diāna Pabrika. Uzņēmuma iepriekšējais vadītājs Māris Salzirnis bija pieņēmis lēmumu uzņēmumu atstāt, lai uzsāktu privātu biznesu. Tuvākajos mēnešos Māris Salzirnis darbu Parex līzings un faktorings turpinās kā valdes priekšsēdētāja konsultants, lai nodrošinātu nevainojamu vadības pēctecību.

Valdis Strupčenko iepriekš ilgstoši ir strādājis Swedbank, tai skaitā bijis tirdzniecības uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītājs. Banku augstskolā ieguvis bakalaura grādu finansēs un ekonomikā, bet Latvijas Universitātē – maģistra grādu vadības zinātnē.

Uzņēmums plāno atsākt līzinga un faktoringa finansēšanu 2010.gada 1 ceturksnī. Savukārt uzņēmuma darbības sfēru nav plānots mainīt – tas joprojām izsniegs līzingus privātpersonām un uzņēmumiem, kā arī piedāvās faktoringa pakalpojumus. Uzņēmuma mērķis ir saglabāt vadošas pozīcijas līzinga un faktoringa pakalpojumu tirgū Latvijā kontekstā ar Parex bankas turpmāko attīstības stratēģiju. Valdis Strupčenko tāpat būs atbildīgs par Parex bankas līzinga meitassabiedrību darbības uzraudzību Lietuvā un Igaunijā.

-