Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Sestdiena, 14. marts 2009

„Parex bankas” akcijas nodod Privatizācijas aģentūrai

Valdība pieņēmusi lēmumu par valstij piederošo 85,14% „Parex bankas” akciju nodošanu valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūrai. Valdība nolēma nodot „Parex bankas” akcijas Privatizācijas aģentūras turējumā, lai sagatavotu banku kapitāla palielināšanai un iespējamai tālākai pārdošanai.

„Hipotēku bankas” valdes priekšsēdētāja vietnieks un „Parex bankas” padomes loceklis Rolands Paņko komentē: "Galvenokārt, šis lēmums skaidrojams ar valdības iecerēto „Parex bankas” pamatkapitāla palielināšanu, kas, nododot „Parex bankas” akcijas, būs efektīvāk risināms. „Hipotēku bankas” prioritārais uzdevums ir koncentrēt darbību valsts atbalsta programmu realizēšanai."

Līdz šim „Parex banka” bija „Hipotēku bankas” meitas uzņēmums un lēmums par akciju nodošanu VAS Privatizācijas aģentūrai stāsies spēkā pēc tam, kad to apstiprinās bankas valde un noslēgs atbilstošos līgumus.

-