Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 15.08.2019 +/- 14.08.2019
1 mēnesis 2.18 2.20
3 mēneši 2.12 2.17
6 mēneši 2.01 2.08
12 mēneši 1.93 2.03

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Sestdiena, 26. aprīlis 2008

Pētījums: Aptuveni puse jauno uzņēmēju darbības uzsākšanai izmanto savus personīgos līdzekļus

2007. gadā Latvijā tika sasniegts lielākais jauno uzņēmumu skaits pēdējo 13 gadu laikā. To nenoliedzami veicinājusi gan ekonomiskā attīstība valstī kopumā, gan iespējas attīstīt savu darbību ārpus valsts robežām. Kā apliecina SEB bankas veiktais pētījums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, uzņēmējiem nepieciešami vidēji Ls 4000.

Kā atzina pētījuma dalībnieki, ne vienmēr savas uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešams bankas aizdevums – puse aptaujāto (51%) atzina, ka uzņēmējdarbības uzsākšanai izmantojuši privātos līdzekļus, 17% aptaujāto savu biznesu uzsākuši, ieguldot kādas citas juridiskas vai fiziskas personas līdzekļus, savukārt 16% nepieciešamo finansējumu ieguvuši ar bankas vai citas kredītiestādes starpniecību. Nenoliedzami, uzņēmuma dibināšanas izmaksas atkarīgas arī no tā darbības sfēras, reģiona, kur tas darbojas, kā arī uzņēmēja iepriekšējās pieredzes. Interesanti, ka 30% aptaujāto sava uzņēmuma dibināšanai izmantojuši līdz 2000 latu, 27% 2000 – 5000 latu, 17% 5000 – 10000 latu, bet tikai 10% aptaujāto virs 10000 latu.

Kā norāda aptaujātie uzņēmēji, uzņēmuma ikdiena šodien vairs nav iedomājama bez banku sniegtajiem pakalpojumiem. Par labu vienas vai otras bankas pakalpojumu izmantošanai biežāk kalpo jaunā uzņēmēja līdzšinējā pieredze un sadarbība, kā arī piedāvātie pakalpojumi un arī bankas atrašanās vieta. Lai arī bankas jaunajiem uzņēmējiem un individuālā darba veicējiem piedāvā visai plašu pakalpojumu klāstu, aizvien vairāk banku klientu savu ikdienas finanšu darījumu veikšanai izmanto elektroniskos pakalpojumus, jo īpaši internetbanku. 98% atzinuši, ka ikdienā savu darījumu veikšanai izmanto savas bankas internetbankas sniegtās iespējas. Tāpat biežāk izmantoto bankas pakalpojumu klāstā ir gan naudas pārskaitījumi, gan arī maksājumu karšu nodrošināšana saviem darbiniekiem.

SEB bankas Retail divīzijas vadītāja Šarlote Hagberga: "Brīdī, kad uzsāku darbu Latvijā, manu uzmanību saistīja jauno uzņēmēju aktivitāte – daudz jaunu ideju, vēlme būt patstāvīgiem un savas zināšanas izmantot savā labā. Mani pārsteidza arī fakts, ka liela daļa uzņēmēju ir gados jauni profesionāļi, kas vēlas un var sevi pierādīt konkurences apstākļos, un sadarbība ikdienā mums kā bankai ar šiem uzņēmējiem ir mūsu darbu veicinoša – tiek izstrādāti jauni, klientu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi un produkti. Ir patiess gandarījums, kad klienti novērtē mūsu darbu un profesionālo padomu, un starp uzņēmēju un banku izveidojas ilgtermiņa abpusēja sadarbība."

Nenoliedzami, mūsu uzņēmēji vēlas attīstīt savu biznesu ne tikai Latvijā, bet piedāvāt savas preces un pakalpojumus arī ārvalstīs. Kā liecina aptauja, 58% aptaujāto ikdiena veic vai arī tuvākajā laikā plāno veikt starptautiskos maksājumus, kur starp valstīm biežāk tiek minētas Baltijas valstis, Vācija, Krievija un citas ES valstīm.

Kas interesanti, ka lielākais īpatsvars jauno uzņēmēju jau tuvākajā laikā plāno izmantot banku pakalpojumus, kas tieši saistīti ar uzņēmuma darbiniekiem – dzīvības apdrošināšanu darbiniekiem (20%) un iemaksa pensiju 3. līmenī (19%).Šis fakts norāda, ka uzņēmēji plāno savu darbību ilgtermiņā un pieaug viņu izpratne par stabila un augsti profesionāla kolektīva veidošanu.

Uzņēmuma ikdiena nav saistīta tikai ar bankas pakalpojumiem. Nenoliedzami, nav viegli izveidot uzņēmumu, iekārtot telpas, izveidot klientu loku, pārliecināt par savu ideju, tāpēc jaunie uzņēmēji atzīst, ka būtu nepieciešams papildu atbalsts, papildu stimuls uzņēmējdarbības uzsākšanai no valsts vai pašvaldības.

Jauno uzņēmēju aptauja tika veikta 2008. gada februārī, martā un tajā piedalījās 202 jaunie uzņēmēji un individuālie komersanti, kuri savu darbību reģistrējuši no 2007. gada 1. jūnija. Aptauju pēc SEB bankas pasūtījuma veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS.
-