Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 23. oktobris 2008

"SEB grupas" Latvijā peļņa pirmajos 9 mēnešos - 31,3 miljoni latu

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos „SEB grupa” Latvijā ir strādājusi ar 31,3 miljonus latu tīro peļņu. Noguldījumi šī perioda laikā sasnieguši 1,3 miljardu latu apmērā, savukārt mājsaimniecībām izsniegto kredītu portfeļa apjoms šajā periodā audzis par 6%, sasniedzot 734,9 miljonus latu. Šā gada 9 mēnešos „SEB grupas” pamatdarbības ienākumu apjoms, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn ir pieaudzis par 3%.

„SEB grupu” Latvijā veido „SEB banka”, līzinga kompānija „SEB līzings”, „SEB pensiju fonds”, ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „SEB Wealth Management”, dzīvības apdrošināšanas kompānija SEB dzīvības apdrošināšana un investīciju banka „SEB Enskilda”.

„SEB grupas” Latvijā prezidents Ainārs Ozols: "Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar nu jau vairāk kā 930 tūkstošiem klientu, „SEB grupa” Latvijā šī gada 9 mēnešu ir mērķtiecīgi strādājusi, lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķus un sniegtu klientiem augstākās klases finanšu pakalpojumus. Esam veiksmīgi nodrošinājuši ieņēmumu pieaugumu salīdzinājumā ar šo pašu periodu gadu iepriekš, kas norāda uz mūsu spēju aizvien piedāvāt klientiem izdevīgus finanšu pakalpojumus. Uzrādītie rezultāti tāpat ir arī apstiprinājums pārdomātam darbam pie iekšējo procesu uzlabošanas, darbības efektivizēšanas un izmaksu pārvaldīšanas, kam par apliecinājumu ir grupas uzrādītā izmaksu pret ienākumu attiecības rādītājs – 44%. Ņemot vērā „SEB grupas” Zviedrijā un Latvijā gadu gaitā uzkrāto pieredzi strādāt un sasniegt rezultātus dažādās tirgus situācijās, jau 2006. gada sākumā, prognozējot neizbēgamo ekonomikas tempu samazināšanos, tika pārskatīta „SEB grupas” kredītpolitika un pamatoti samazināts kreditēšanas pieaugums, kas ilgtermiņā ļautu nodrošināt veselīgu ekonomikas attīstību Latvijā. Sekojot līdzi notikumiem ekonomikā un piesardzīgi izvērtējot iespējamos attīstības scenārijus Latvijā, 3. ceturksnī esam pārņēmuši „SEB grupā” praktizētu metodoloģiju uzkrājumu veidošanai izsniegtajiem kredītiem un palielinājuši veidoto uzkrājumu apjomu. Pēdējo mēnešu laikā uzklausot mūsu klientu un sadarbības partneru bažas un skatījumu par ekonomisko situāciju valstī, esam aktīvi līdzdarbojušies un snieguši priekšlikumus valdībai ekonomikas aktivizācijas programmas izstrādei."

„SEB Wealth Management”, „SEB grupā” ietilpstošā ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, konsekventi turpina īstenot konservatīvas un piesardzīgas darbības principus šajos sarežģītajos un mainīgajos tirgus apstākļos, ar darbiem pierādot savu kompetenci Latvijas ieguldījumu sabiedrību vidū. Kopējais privātpersonu un uzņēmumu uzticētais kapitāls, ko pārvalda „SEB Wealth Management”, 9 mēnešos pieaudzis par 69%. Latvijas iedzīvotāji, uzņēmumi un arī ārvalstu investori „SEB Wealth Management” uzticējuši kapitālu vairāk kā 334 miljonu latu vērtībā. Savu pensiju 2. līmeņa kapitālu – vairāk kā 92 miljonus latu vērtībā – „SEB Wealth Management” uzticējuši pārvaldīt jau vairāk kā 216 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. SEB pārvaldītos pensiju plānu rezultātus, kas uzskatāmi par ļoti labiem, ļāvis sasniegt gada sākumā pieņemtais lēmumus samazināt ieguldījumu īpatsvaru akcijās, kas deva iespēju izvairīties no lielas daļas pēc tam notikušās korekcijas akciju tirgos. SEB Aktīvā plāna gada ienesīgums uz 30. septembri bija 1,33% ienesīguma, bet SEB Latvijas plāns – pat 8,28%, kas ir absolūti labākais rezultāts starp visiem pensiju 2. līmeņa plāniem. Tāpat kopš gada sākuma par 193% pieaudzis ieguldīto aktīvu apjoms „SEB Wealth Management” pārvaldītājā Latu rezerves fondā.

„SEB pensiju fonds” ir lielākais starp Latvijas privātajiem pensiju fondiem. Pēc uzkrātā kapitāla tas atbilst 56% no tirgus, savukārt 68,8 tūkstošus lielais dalībnieku skaits atbilst 43% no kopējā atklāto pensiju fondu tirgus. Pateicoties „SEB pensiju fonda” un „SEB Wealth Management” darbinieku profesionalitātei, pēdējā gada laikā SEB Sabalansētais plāns nodrošinājis ieguldītājiem labāko ienesīgumu savā plānu grupā, uz 30 septembri nodrošinot 2,89% lielu gada ienesīgumu. Laikā, kad iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir jāizvērtē savu izmaksu lietderīgus un jādomā par savu finanšu stabilitāti arī nākotnē, apsveicama ir sabiedrības vēlme veidot ilgtermiņa uzkrājumu, kas nodrošina nodokļu atvieglojumu saņemšanu kā privātpersonām, tā uzņēmumiem. Šobrīd uzkrājumus savu darbinieku labā veido jau vairāk kā 700 darba devēju.

„SEB dzīvības apdrošināšana” ir lielākā dzīvības apdrošināšanas kompānija Latvijā gan pēc apdrošināto personu skaita, gan pēc parakstīto prēmiju apjoma. Šā gada 9 mēnešos kompānija ir parakstījusi prēmijās 10,5 miljonu apmērā un spējusi palielināt savu tirgus daļu, kas šobrīd sasniedz 39% dzīvības apdrošināšanas tirgus. Gandrīz 60 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju ir uzticējuši savus privātos ieguldījumus „SEB Dzīvības apdrošināšanai”. No tiem lielākā daļa šobrīd uzkrāj apdrošināšanas programmās ar garantētu ienesīgumu, papildus no valsts saņemot 25% iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlaidi.

Šā gada 9 mēnešos „SEB līzinga” kopējais līzinga un faktoringa portfelis pieaudzis par 7% jeb 27 miljoniem latu, sasniedzot 411 miljonus latu. Uzņēmuma pārvaldītais faktoringa portfelis kopš gada sākumu uzrādījis 107% lielu pieaugumu un veido 70,5 miljonus latu. Šajā periodā līdz 35% ir pieaudzis industriālā līzinga pārdošanas īpatsvars (2007.g. attiecīgajā periodā tas bija 27%), kas liecina, ka mūsu valsts uzņēmumi turpina pilnveidot savu efektivitāti, ieguldot līdzekļus modernizācijā un konkurētspējas uzlabošanā. Sadarbībā ar satiksmes ekspertiem izstrādājot un publiskojot 10 pieklājīgas braukšanas principus, „SEB līzings” šogad ir aizsācis diskusiju par drošu un laipnu satiksmi uz Latvijas ceļiem.

„SEB Enskilda”, „SEB grupā” ietilpstošā investīciju banka, kas nodrošina Latvijas uzņēmumiem konsultācija uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas jautājumos, šā gada 9 mēnešos piedalījusies Latvijā nozīmīgu uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas darījumu konsultēšanā. Kompānija šajā laika periodā savu profesionālo ieguldījumu devusi telekomunikāciju uzņēmuma „IZZI”, kā arī „NELSS Līzinga” pārdošanas darījumos. Jau trešo gadu pēc kārtas „SEB Enskilda” ir saņēmusi starptautiskā biznesa žurnāla „Euromoney” augstāko novērtējumu kā "Labākā finanšu institūcija uzņēmumu apvienošanas un pirkšanas konsultēšanā Latvijā".

-