Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 03. novembris 2008

Stājas spēkā jaunie patēriņa kreditēšanas noteikumi

Šā gada 1.novembrī stājas spēkā Ministru kabineta „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu” noteiktais aizliegums veicināt bezatbildīgu aizņemšanos un pienākums reklāmā ietvert brīdinājumu patērētājam par nepieciešamību atbildīgi aizņemties un izvērtēt spēju atmaksāt kredītu, kā arī papildinātās prasības patērētājam sniedzamajai informācijai patēriņa kreditēšanas līgumu preču vai pakalpojumu iegādei reklāmās.

Atbilstoši jaunajām prasībām, no 1.novembra visām kreditēšanas reklāmām un paziņojumiem, kuru mērķauditorija ir patērētājs, ir jāsatur brīdinājums par nepieciešamību aizņemties atbildīgi un izvērtēt savu maksātspēju. Turklāt tiks vērtēts, vai aicinājumi saņemt kredītu veicina bezatbildīgu aizņemšanos. Nosakot, vai reklāma veicina bezatbildīgu aizņemšanos, vispirms tiks ņemts vērā reklāmas kopējais saturs, noformējums un par pakalpojumu sniegtā informācija, kas patērētājam palīdz pieņemt ekonomiski pamatotu lēmumu. Reklāmai jāsniedz objektīva informācija par pakalpojumu, informējot patērētāju ne tikai par kredīta saņemšanas ātrumu un vieglumu, bet arī par pienākumu kredītsaistības nokārtot.

No 1.novembra stājas spēkā arī papildus prasības patērētājam sniedzamajai informācijai, ja reklāmā, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā piedāvā iespēju patērētāju kreditēt noteiktu preču vai pakalpojumu iegādei. Papildus cenai, par kādu prece vai pakalpojums tiek piedāvāts tūlītējai samaksai, gada procentu likmei un sākotnējai iemaksai turpmāk būs jānorāda arī kopējā summa, kas patērētājam jāmaksā par preces vai pakalpojuma iegādi, izmantojot kredītu (cena + kredīta kopējās izmaksas), lai patērētājs vieglāk varētu pieņemt ekonomiski pamatotu lēmumu par kredīta nepieciešamību un izvērtēt piedāvājuma izdevīgumu.

Noteikumos ir ietverts arī pārejas periods, lai kredīta devēji varētu savlaicīgi sagatavoties to izpildei. Noteikumi nosaka norādāmās informācijas apjomu kredītkaršu un overdraftu līgumiem, stāsies spēkā 2009.gada 1.janvārī. Minētajiem līgumu veidiem noteiktās prasības attiecībā uz kreditēšanas pakalpojumu reklāmu piemēros no 2009.gada 1.janvāra.

-