Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 22. jūnijs 2012

Swedbank iegādājas Hipotēku bankas komercaizdevumu portfeli

Ir noslēdzies valdības organizētais process par valsts īpašumā esošās Latvijas Hipotēku un zemes bankas komercdaļas pārdošanu. Swedbank izteica vislabāko piedāvājumu par trīs komercdaļām, kurās ietilpst privātpersonu un juridisko personu komercaizdevumi, norēķinu un noguldījumu pakalpojumi, kā arī līzinga kompānija. Savukārt vislabākais piedāvājums par pensiju 2.līmeņa plānu pārvaldīšanas paketi bija SEB bankas grupas uzņēmumam SEB Wealth Management. Darījuma summa šobrīd netiek minēta.

Komercdaļas pārdošana tiks īstenota līdz šā gada beigām, līdz ar to arī klientu apkalpošanas pāreja  notiks pakāpeniski ilgākā laika periodā, nodrošinot individuālu apkalpošanu katram klientam.

Pieņemtais lēmums šobrīd neietekmē bankas sadarbību ar klientiem, un  klientiem nav jāveic nekādas darbības.  Pēc darījuma apstiprināšanas Finanšu  kapitāla un tirgus komisijā, kā arī Konkurences padomē visi bankas klienti personīgi saņems informāciju pa pastu par tālāk veicamajiem soļiem. Starp klientu un Hipotēku banku noslēgtie termiņnoguldījumu un aizdevumu līgumu nosacījumi saglabāsies, termiņnoguldījumu un aizdevumu līgumi nebūs jāpārslēdz.

 

-