Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 27. janvāris 2009

„Swedbank“ un Rīgas dome uzsāk jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem

Ceturtdien, 29. janvārī, Rīgas domes priekšsēdētājs Jānis Birks un „Swedbank“ valdes priekšsēdētājs Latvijā Māris Avotiņš svinīgi parakstīs līgumu par sadarbību programmā mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam Rīgas pilsētā un izsludinās pieteikšanos konkursam par grantu saņemšanu.

Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs sadarbībā ar „Swedbank” izstrādājis grantu programmu „Atspēriens“, kuras mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību. Lai noskaidrotu atbalstāmos uzņēmumus, tiks izsludināts atklāts konkurss, kurā varēs piedalīties konkursa nolikumam atbilstošas kā juridiskas, tā fiziskas personas. Konkursa pieteikumus izvērtēs atbilstoši iepriekš izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Augstāko vietu ieguvušajiem konkursantiem piedāvās slēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Būtiski, ka visiem iesniegtajiem pieteikumiem tiks noteikts minimālais punktu skaits, kas jāsasniedz, lai varētu pretendēt uz līguma parakstīšanu. Šādā veidā plānots nodrošināt efektīvu finanšu līdzekļu izlietošanu, jo atbalsts netiks piešķirts zemas kvalitātes projektiem pat tad, ja būs iesniegts neliels pieteikumu skaits.

-