Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 19. marts 2009

Uzņēmēji varēs saņemt garantijas aizdevumiem

„Hipotēku banka” un „Latvijas Garantiju aģentūra” noslēdza sadarbības līgumu par garantiju izmantošanu „Hipotēku bankas” aizdevumiem, to izsniegšanai uzņēmējdarbības attīstībai.

Atbalstu garantiju veidā pēc Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā Latvijas Garantiju aģentūra izsniegs dzīvotspējīgiem uzņēmējdarbības projektiem par šādiem finanšu pakalpojumiem „Hipotēku bankā”: aizdevumiem investīcijām, apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem un finanšu līzingiem. Garantija neatbrīvo no aizdevumu saistību segšanas.

„Hipotēku bankas” valdes priekšsēdētāja vietnieks Rolands Paņko atzina, ka "šobrīd nodrošinājuma vērtība ir būtiski kritusies, tāpēc garantijas nepieciešamas, lai aizdevumus varētu saņemt tie uzņēmumi ar veiksmīgiem biznesa projektiem, kam nodrošinājums aizdevuma ņemšanai ir nepietiekams. Uzskatām, ka ir iespējas un nepieciešamība uzlabot garantiju instrumentus, piemēram, paplašinot atbalstāmo nozaru loku."

„Latvijas Garantiju aģentūras” direktors Ivars Golsts atzīmē, ka "šī sadarbības līguma noslēgšana ir svarīgs solis jauna garantiju izsniegšanas posma uzsākšanai. Ir ielikts pamats, lai arī turpmāk „Hipotēku banka” būtu viens no lielākajiem Latvijas Garantiju aģentūras sadarbības partneriem, sniedzot valsts atbalstu uzņēmējiem."
-