Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 15.08.2019 +/- 14.08.2019
1 mēnesis 2.18 2.20
3 mēneši 2.12 2.17
6 mēneši 2.01 2.08
12 mēneši 1.93 2.03

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 29. maijs 2008

Vai, atceļot 10% pirmo iemaksu kredītiem, mainīsies arī banku kredītu piedāvājumi?

Līdz izskatīšanai Saeimā ir nonākuši grozījumi Kredītiestāžu un Patērētāju tiesību aizsardzības likumos, kas paredz izslēgt pantu, kurš nosaka, ka patērētājiem, ņemot kredītu virs 100 minimālajām algām, ir jāveic pirmā iemaksa 10% apmērā. Ja šie grozījumi tiks pieņemti, tad bankām un kredītiestādēm turpmā­k būs iespēja piedāvāt kredītus 100% apmērā. Portāls Kredītiem.lv veica banku aptauju, lai uzzinātu to viedokli šajā jautājumā.

Lai arī starp bankām nav vienota viedokļa, vai tiks veidoti jauni kredītu piedāvājumi kā, piemēram, kredīts 100% apmērā, lielākā daļa banku tomēr negrasās atcelt pirmo iemaksu kredītiem. To pamato ar klienta līdzdalības nepieciešamību kreditēšanā. Tiesa, banku speciālistu vidū ir pārliecība, ka šie likuma grozījumi neieviesīs lielas pārmaiņas kredītu tirgū, jo pastāv arī citi faktori, kas ierobežo kreditēšanas kopējos apjomus. Par šādiem faktoriem var uzskatīt inflāciju, nekustamo īpašumu cenas un VID izziņas, kas apliecina oficiālos ienākumus.

DnB NORD Bankas Pārdošanas vadības pārvaldes vadītājs, Ilmārs Vamzis:

„Inflācijas apk­arošana­s plāns ieviesa divus ierobežojumus – 10% kredītņēmēja obligāto pirmo iemaksu un VID izziņas kā apliecinājumu oficiālajiem ienākumiem. Tomēr galvenais bremzējošais faktors, kas ierobežoja kreditēšanu, bija ne tik daudz šie 10% procenti, bet gan prasība pēc VID izziņām, kas ievērojami samazināja spekulatīvo darījumu apjomu.
DnB NORD Banka pieļauj, ka 10% kredītņēmēja obligāto pirmo iemaksu mājokļa iegādei varētu arī atcelt, jo šim nosacījumam nav tik būtiska ietekme uz kreditēšanas apjomu, un šāds lēmums kreditēšanas tirgu vairs būtiski neietekmēs. Mājokļa pircējs varēja atrast un joprojām atrod iespēju, ka iemaksāt šos 10%, piemēram, ieķīlājot kādu citu savu īpašumu.
Inflācijas apkarošanas plāna ieviestās korekcijas ir atstājuši savu ietekmi uz banku kredītpolitiku – bankas īsteno piesardzīgāku kredītpolitiku un pašas regulē risku. Arī turpmāk banku kredītpolitika nemainīsies un, visticamāk, vairs neizsniegs kredītus 100% apmērā, ja arī tiks atcelta 10% pirmā iemaksa, jo īpašumu cenas nevis aug, bet gan ir apstājušās vai arī dažos mājokļu segmentos samazinās. Šobrīd valstij būtu jāpievērš lielāka uzmanība jaunajām ģimenēm, kuras vēlas iegādāties mājokli – būtu jādomā par garantijas programmām, kas nodrošinātu pirmo iemaksu, līdzīgi kā darbojas Latvijas Hipotēku un zemes bankas atbalsta programma.”

Hipotēku bankas sabiedrisko attiecību speciāliste, Baiba Ābelniece:

„Hipotēku banka neplāno veikt izmaiņas kredītpolitikā. Saeimas lēmums neietekmēs Hipotēku bankas ieceres produktu attīstībā.
Šī prasība ir bijusi sāpīga nekustamā īpašuma nozarei un atsevišķām citām saistītām nozarēm – būvniecībai, būvmateriālu ražošanai, sadzīves preču ražošanai/ tirdzniecībai u.tml Tomēr konkrētās prasības atstāšana ir izdevīga pircējiem, kuri šo prasību tomēr spēj izpildīt, jo var cerēt uz izdevīgāku mājokļa pirkuma cenu. Ja prasību atstās, tad nekustamā īpašuma darījumu skaits joprojām būs neliels, un cenām būs tendence pakāpeniski samazināties, lai piesaistītu lielāku pircēju loku un sāktos lielāka aktivitāte tirgū.
Jāņem vērā apstākļi, kāpēc tika izstrādāti sākotnējie ierobežojumi – inflācija, pārāk intensīvs patēriņš, parāda pieaugums, nepieciešamība attīstīt eksportu. Ierobežojumu atcelšana nepalīdzēs risināt jautājumus, kas ir joprojām aktuāli. Daļēji šo nosacījumu varētu mīkstināt, savādākā veidā ierobežojot privātpersonām izsniedzamo kredītu apjomu un valstiskā līmenī garantējot patērētāju aizsardzību pret nekvalitatīvu mājokļa pirkumu.
Ir skaidrs tas, ka kopējais pieaugums vairs nebūs tāds pats kā iepriekšējos gados. Bankas piekopj piesardzīgāku kreditēšanas politiku, rūpīgāk izvērtējot potenciālos klientus.”

Hansabankas preses sekretāre, Kristīne Jakubovska:

„10% iemaksas atcelšana ir pozitīvs signāls tirgum, taču tā jūtami nepalielinās hipotekārās kreditēšanas apjomus, jo mājokļu finansēšana arī līdz šim ir bijusi tikai līdz 90% apmēram no nekustamā īpašuma tirgus vērtības. Klienta līdzfinansējums vienmēr ir bijis nepieciešams arī pirms šī likumdošanas normatīva ieviešanas.
Šī normatīva atcelšana varētu atvieglot kredīta saņemšanu 100% pirkuma apmērā tiem, kuriem papildu jauna mājokļa iegādei kā papildus nodrošinājums tiks piedāvāts cits nekustamais īpašums.”

Parex bankas Kredītu produktu nodaļas Projektu vadītāja, Lana Dolbe:

„ Parex bankas kredītpolitikā visdrīzāk netiks veiktas izmaiņas, attiecīgi arī esošo kredīta produktu nosacījumos.
Uzskatām, ka likuma grozījumi attiecībā par 10% līdzdalības atcelšanu neradīs būtisku kreditēšanas apjoma pieaugumu, jo Latvijas komercbankās kopš 2007. gada jūlija ir stingrāka kreditēšanas politika - attiecīgi stingrāk tiek izvērtēta klienta maksātspēja un klienta ienākumu regularitāte.”

Nordea bankas Hipotekārās kreditēšanas attīstības vadītājs, Juris Jansons:

„Atceļot obligāto prasību par 10% pirmo iemaksu, bankas kredītpolitika kopumā nemainīsies. Gadījumā ja šī prasība tiks atcelta, tiks veiktas nelielas izmaiņas kreditēšanas procesā, padarot to ērtāku un caurspīdīgāku mūsu klientiem. Klientiem nebūs vajadzība bankai pierādīt 10% apmaksu, šos norēķinus atstāsim pircēja un pārdevēja rokās.
Gribētos ticēt, ka atceļot šo 10% pirmo iemaksu, tiks pārvarēta šī psiholoģiskā barjera, kas ir izvietojusies cilvēku vidū. Lielai Latvijas iedzīvotāju daļai šķiet, ka bankas ir uzgriezušas tām muguru, kreditēšanas procesu padarot sarežģītu un dažkārt pat neiespējamu, kaut arī viss notiek kā tas ir noticis arī pirms šo likumu normu ieviešanas. Protams, bankas ir piesardzīgas un nevēlas spert pārsteidzīgus soļus, tomēr tās ir atvērtas klientiem, kam ir vajadzība pēc mājokļa un arī attiecīga maksātspēja.”

Latvijas Krājbankas Kredītproduktu attīstības daļas Juridisko personu kredītproduktu attīstības vadītāja, Maija Kristiņa:

„Ja LR Saeima lems par obligātās 10% iemaksas atcelšanu, lielākais ieguvējs būs pats klients, kurš nebūs ierobežots ar pašreiz noteiktajām obligātajām prasībām, kā arī banka varētu kļūt elastīgāka, izvērtējot katru konkrēto situāciju un kredītu. Bet neticam, ka tas būtiski uzlabos esošo nekustamo īpašumu tirgus situāciju. Iepriekš pirmās iemaksas neesamība vairāk kalpoja kā stimuls spekulatīviem nolūkiem. AS “Latvijas Krājbanka” kredītpolitika pēc augstāk minēto prasību atcelšanas / grozījumiem būtiski nemainīsies, banka arī turpmāk rūpīgi izvērtēs klientu maksātspēju, kā arī tiks prasīta līdzdalību plānoto projektu īstenošanai.
Atceļot 10% pirmo iemaksu mājokļa kredīta saņemšanai, tiks atvieglots kredīta saņemšanas process, bet ne iespējas. Tas varētu nedaudz aktivizēt šobrīd iesīkstējušo mājokļu tirgu. Tomēr bankas turpinās būt piesardzīgas un nesāks kredītu izsniegšanu 100% apmērā. Šā gada laikā diez vai sagaidāmi kādi pārsteigumi un pēc šīm izmaiņām cena uzreiz nestabilizēsies vai nesāks strauji kāpt.”

PrivatBank valdes loceklis, Vladislavs Beļskis:

"Šī noteikuma atcelšanai nevajadzētu būtiski ietekmēt dārgā nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Bankas vienmēr bijušas uzmanīgākas pret lieliem kredītiem, un klienta dalība finansējumā ir obligāta. Taču šī noteikuma atcelšana noteikti pozitīvi ietekmēs vidēja un maza apjoma hipotekāro kredītu attīstību. Pagaidām mēs neplānojam jaunu kredīta piedāvājumu, taču 10 % pirmās iemaksas atcelšana noteikti dos mums iespēju individuāli strādāt ar katru klientu atkarībā no viņa vēlmēm un iespējām."

Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāles klientu apkalpošanas daļas vadītāja, Anita Zuika:

"Tuvākajā nākotnē mēs neplānojam atcelt 10% pirmo iemaksu mājokļu kredītiem , jo AIB piedāvā citus veidus, kā klientiem atvieglot iespēju aizņemties mājokļa iegādei.
Domāju, ka 10% obligātās pirmās iemaksas atcelšana hipotekāro tirgu ietekmēs ļoti minimāli, jo potenciālie kredītņēmēji šobrīd galvenokārt gaida uz nekustamo īpašumu cenu tālāku krišanos."

Sampo Bankas Hipotekāro kredītu pārdošanas attīstības vadītāja, Ilze Malaševska:

"Neatkarīgi no obligātās 10% iemaksas atcelšanas, AS „Sampo Banka” kardināli neplāno mainīt savu kredītpolitiku. Kredīti arī turpmāk būs viens no primārajiem produktiem. Arī turpmāk izvērtēsim visus riskus, tādejādi paturot iespēju saviem klientiem piedāvāt iespējams zemākās kredīta procentu likmes.
Manuprāt, atceļot obligāto 10% iemaksu, kreditēšanas apjoma pieaugums ļoti krasi nemainīsies. Jebkurā gadījumā visām Bankām ir noteikta maksimālā attiecība starp kredītu un nekustāmā īpašuma tirgus vērtību, ko tā kreditē. Obligātās 10% iemaksas atcelšana klientiem dos iespēju to aizvietot ar papildus nekustamo īpašumu, kas kalpos kā nodrošinājums kredītam. Līdz ar to vairums klientiem, kuri plānoja iegādāties nekustamo īpašumu būs iespēja to realizēt."

-