Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 17. novembris 2009

Valdība uzdod sagatavot Parex bankas restrukturizācijas plānu

Otrdien, 17.novembrī Ministru kabinets uzklausīja ziņojumu par situāciju Parex bankā un atbalstīja uzdevumu Privatizācijas aģentūrai sagatavot bankas restrukturizācijas plānu. Plāna mērķis ir padarīt efektīvāku Parex bankas darbību un pārvaldību, veicināt tās atgriešanos pie neierobežotas komercdarbības, kā arī nodrošināt maksimālo iespējamo valsts ieguvumu – bankai sniegtā valsts atbalsta atgūšanu. Tāpat plānam jānodrošina investoru piesaistes priekšlikumu iesniegšana valdībā.

Valdība uzdeva Privatizācijas aģentūrai Parex bankas restrukturizācijas plānu sagatavot sadarbībā ar konsultantiem „Nomura International”, vienojoties par darba uzdevumu, izpildes un apmaksas kārtību. Lai nodrošinātu efektīvu konsultāciju saņemšanu, Ministru kabinets nolēma līguma izpildes pārraudzībai izveidot starpinstitūciju darba grupu, kurā tiks iekļauti pārstāvji no Finanšu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas, Privatizācijas aģentūras un Valsts kases.

Privatizācijas aģentūrai līdz 2009.gada 31.decembrim Parex bankas restrukturizācijas plāns jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā. Plāns tiks realizēts pēc valdības akcepta un plāna saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

Pašlaik notiek darbs pie tā, lai sagatavotu banku investoru piesaistei un lai nodrošinātu, ka valsts saņem labāko piedāvājumu, kas vienlaikus nodrošinās finanšu sistēmas stabilitāti. Bankas restrukturizācija ir šī procesa neatraujama sastāvdaļa.

-