Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Apgrozāmo līdzekļu finansēšana

Apgrozāmo līdzekļu finansēšana

Šis ir īstermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas palīdz palielināt ražošanas apjomus, uzsākt jaunas preču grupas pārdošanu, apmierināt strauji pieaugošo pieprasījumu pēc sezonas precēm (ziemas vai vasaras preces; svētku periodā, piemēram, Ziemassvētkos utt.), kā arī iespēju saņemt finansējumu preču krājumu iegādei. Kredīts ļauj uzņēmumam palielināt ne tikai apgrozījumu, bet arī peļņu.


Kredīta termiņš

Vairumā banku finansējumu piešķir ar termiņu līdz 1 gadam (tostarp Swedbank, Hipotēku banka, SEB banka), taču ir bankas, kas piedāvā termiņu līdz pat 3 gadiem (Rietumu Banka). Kredīta atmaksa notiek pakāpeniski katru mēnesi no realizējamā projekta pozitīvās naudas.


Kāds kredīta nodrošinājums nepieciešams?

Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams nodrošinājums. Kā nodrošinājums var kalpot:

  • Nekustamais īpašums;
  • Pamatlīdzekļi (ražošanas iekārtas, automašīnas u.c.);
  • Apgrozāmie līdzekļi;
  • Debitoru parādi;
  • Preču krājumi;
  • Cita veida nodrošinājums.

Katrs aizdevējs nodrošinājuma veidu izvērtētē individuāli. Vairāk par nodrošinājuma veidiem un kredīta nosacījumiem tieši Jūsu uzņēmumam, interesējaties pie aizdevēja, kas izsniedz kredītus apgrozāmo līdzekļu finansēšanai: