Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 08. novembris 2011

Atbalsta kredītbiroja izveidi

Ministru kabinets šodien, 8.novembrī, iepazinās ar EM sagatavoto informatīvo ziņojumu par Latvijas Komercbanku asociācijas rosināto ieceri par kredītbiroja izveidošanas iespējām un lēma virzīt to izskatīšanai Saeimā.

Ministru kabinets sēdē tika izskatīta Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) iniciatīva par parādnieku vai kredītņēmēju reģistra jeb kredītbiroja izveidi. Paredzēts, ka LKA izstrādātie priekšlikumi kredītinformācijas apmaiņas pilnveidošanai sekmēs kredītspējas/ kredītrisku vērtēšanas kvalitātes uzlabošanu, priekšnoteikumu (tiesiskā regulējuma) radīšanu kredītinformācijas apmaiņas nodrošināšanai arī par parādnieku negatīvo kredītinformāciju, kā arī radīs priekšnoteikumus (tiesisko regulējumu) kredītbiroja izveidei, kas būtu tiesīgs veikt fizisko personu datu apstrādi komerciālos nolūkos.

LKA piedāvājums paredz normatīvajos aktos noteikt statusu kredītbirojam, kas būtu starpnieks negatīvās kredītinformācijas apmaiņai, kas notiktu uz komerciālā izdevīguma pamata. Tomēr tiesību aktos paredzēts stingri reglamentēt datu apmaiņas jautājumu, nosakot, kam ir tiesības pieprasīt, kam - tiesības sniegt šo informāciju un kādos gadījumos, lai tiktu nodrošināta atbilstoša fizisko personu datu aizsardzība. Kredītbirojā paredzēts apkopot informāciju par savlaicīgi neveiktajiem maksājumiem – nebanku kredītiem, komunālajiem pakalpojumiem, elektroniskajiem sakaru pakalpojumiem u.c.

-