Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 22. aprīlis 2009

Banku kredītportfelis sarucis par 168 miljoniem latu

Šā gada martā dažās bankās izsniegto kredītu apmērs ir palielinājies, tomēr kopējais banku sektora kredītportfelis ir samazinājies par 1% jeb 168 miljoniem latu. Turpretim kredītu īpatsvars banku kredītportfelī, kuru atmaksa kavējusies vairāk nekā 90 dienas palielinājušies no 3.6% pagājušā gada beigas līdz 7.1% šā gada marta beigās, liecina Finanšu un kapitāla komisijas apkopotā operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem šā gada pirmajā ceturksnī.

14 Latvijas bankas un viena ārvalsts bankas filiāle šā gada pirmajā ceturksnī ir strādājušas ar peļņu, kopā nopelnot 15 miljonus latu, tomēr uzkrājumu veidošana peļņu nenesošiem kredītiem ir bijis galvenais iemesls banku sektora zaudējumiem, kas šā gada pirmajā ceturksnī kopumā ir sasnieguši 44.2 miljonus latu.

Uzkrājumi peļņu nenesošiem kredītiem pēdējā mēneša laikā ir auguši par 24% jeb 106 miljoniem latu, sasniedzot 551 miljonu latu. Tādējādi banku izveidoto uzkrājumu attiecība pret kopējo kredītportfeli ir pieaugusi no 2.1% 2008. gada beigās līdz 3.4% šā gada pirmā ceturkšņa beigās.

Latvijas banku sistēmas rādītāji ir atbilstoši normatīvu prasībām – vidējais likviditātes rādītājs ir nedaudz palielinājies pēdējā mēneša laikā no 47 % februāra beigās līdz 48 % marta beigās, tas noticis, likvīdiem aktīviem palielinoties par 11 miljoniem latu, savukārt tekošajām saistībām samazinoties par 169 miljoniem latu. Latvijas banku sektora vidējais kapitāla pietiekamības rādītājs 2009. gada pirmajā ceturksnī kopumā ir bijis pietiekami augsts – 11.4% (minimālais normatīvs ir 8%).

Sarūkot banku kopējo saistību apmēram pret monetārajām finanšu institūcijām (galvenokārt dēļ dažu banku visas vai daļējas sindicēto kredītu atmaksas) un samazinoties saistībām pret Latvijas Banku, kopumā martā Latvijas banku aktīvi ir sarukuši par 2.4% jeb 542 miljoniem latu.
Piesaistīto nebanku noguldījumu kopējais apmērs marta laikā palielinājies par 1.1% jeb 104 miljoniem latu, t. sk rezidentu noguldījumi ir pieauguši par 137 miljoniem latu, savukārt nerezidentu noguldījumu atlikums ir nedaudz samazinājies – par 33 miljoniem latu.

-