Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 27. marts 2009

"Danske Banka" un Latvijas Garantiju aģentūra paraksta līgumu par garantijām uzņēmējiem

Ceturtdien, 26.martā, "Danske Bank" un Latvijas Garantiju aģentūra parakstījušas sadarbības līgumu par atbalsta sniegšanu uzņēmumiem. "Danske Banka" ir kļuvusi par pirmo privāto finanšu institūciju Latvijā, kas saviem klientiem piedāvās saņemt papildus projekta nodrošinājumu valsts atbalstītas garantijas veidā.

Valsts atbalsta programmas ietvaros, ar mērķi  veicināt kredītu pieejamību uzņēmējiem, Ministru Kabinets ir pieņēmis „Noteikumus par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai”. Minētie noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Garantiju aģentūra izsniedz garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai. Maksimālais garantijas apmērs vienam komersantam ir 3 miljonu eiro ekvivalents latos. Garantijām var pieteikties visi Latvijas uzņēmumi, izņemot noteikumos paredzētos izņēmumus.

Latvijas Garantiju aģentūras direktors Ivars Golsts uzsver, ka šis ir jauns posms sadarbībā ar Danske Banku.  „Noslēgtais līgums ļauj atbalstīt uzņēmējus situācijā, kad ir samazinājusies tradicionālā nodrošinājuma vērtība. Ceru, ka ar valsts atbalstītas garantijas palīdzību uzņēmēji varēs rast jaunas iespējas savu nodomu realizācijai.”

"Danske Bankas" vadītājs Raivis Kakānis izsaka savu gandarījumu par Latvijas valsts atbalstu uzņēmējiem: „Esmu priecīgs, ka, pateicoties valsts atbalsta programmai, saviem klientiem varēsim sniegt plašākas iespējas saņemt bankas finansējumu. Tagad finansējums būs pieejams arī gadījumos, kad uzņēmējam pieejamais nodrošinājuma apjoms nav pietiekošs saistību segšanai. Arī šajā ekonomiskajā situācijā ir virkne uzņēmēju ar dzīvotspējīgām idejām, kuru realizēšana sniegs iespēju tiem attīstīties un radīt jaunas darba vietas.”

-