Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 15.08.2019 +/- 14.08.2019
1 mēnesis 2.18 2.20
3 mēneši 2.12 2.17
6 mēneši 2.01 2.08
12 mēneši 1.93 2.03

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 28. maijs 2008

Hipotēku banka sadarbībā ar komercbankām uzsāk MVU atbalsta programmu

Šodien, 28. maijā, Hipotēku bankā notika preses konference par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas nosacījumiem un atbalsta programmu nozīmību uzņēmējdarbības veicināšanai. Programmas ietvaros līdz šī gada beigām paredzēts izsniegt aizdevumus par kopējo summu līdz 49,5 miljoniem latu, ar mērķi sekmēt Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas un eksporta apjoma palielināšanos.

Jau rakstījām, ka maksimālā pieejamā aizdevuma summa vienam klientam būs līdz 3 miljoniem latu ar aizdevuma termiņu līdz 10 gadiem. Aizdevuma procentu likme būs tirgus līmenī.

Finanšu ministrs Atis Slakteris atzina, ka "finanšu pieejamība šobrīd samazinās visā pasaulē, arī Latvijā. Domājot par nākotnes Latvijas valsts budžeta ieņēmumiem, uzņēmumu atbalsta programma ir ārkārtīgi nepieciešama. Hipotēku banka jau iepriekš ir pierādījusi, ka spēj ātri un kvalitatīvi realizēt atbalsta programmas."

"Šī ir tikai viena no atbalsta programmām," pastāstīja Hipotēku bankas valdes priekšsēdētājs Inesis Feiferis. "Jau šobrīd strādājam pie jaunām idejām, piemēram, pie mikrokredītiem, kas ir ne tikai mazi pēc summas, bet pieejami cilvēkiem ar zemu ienākumu līmeni, lai uzsāktu savu komercdarbību un tādējādi nodrošinātu sev pastāvīgus ienākumus. Ir plāni par atbalsta programmām arī lieliem uzņēmumiem un lauksaimniekiem, kā arī par konsultāciju programmu. Konsultāciju programmas ideja balstās nevis uz „tehnisku" apmācību (kā uzrakstīt biznesa plānu vai sagatavot dokumentus), bet uz uzņēmēju iedrošināšanu. No šis programmas ieguvēja būs ne tikai Hipotēku banka, bet arī citas bankas un tautsaimniecība kopumā."

Hipotēku bankas valdes loceklis Jēkabs Krieviņš skaidroja par aizdevuma nosacījumiem: "Programmas ietvaros nebūs iespējams saņemt lētākos resursus. Procenta likmes aizdevumiem būs līdzīgas tirgum vai augstākas. Taču, ja klienta banka projektam varam aizdot mazāk nekā vajadzīgs, projekta realizācija var neizdoties. Tāpēc mūsu sniegtais papildu finansējums var būt būtisks daudzu projektu uzsākšanai un veiksmīgai realizācijai. Hipotēku banka papildinās citu komercbanku piedāvājumu."

Raksturojot šī brīža situāciju, ekonomikas doktors Uldis Osis pauda savu viedokli: "Lai arī pēdējos gados mūsu ekonomikā ieplūda daudz ārvalstu investīciju, tā attīstījās neproporcionāli un nekontrolējami;plauka nekustamā īpašuma nozare uz ārvalstu investīciju bāzes un patēriņš - uz straujās algu palielināšanās, kas tieši tāpat bija atkarīga no ārvalstu investīcijām. Šie sektori (NĪ un tirdzniecība) būtībā bija vienīgie ekonomikas attīstības dzinējspēki, kas "nosūca" spēkus citiem sektoriem, netika pienācīgi attīstīta ne ražošana, ne pakalpojumu sfēra. Tagad ir nepieciešams pārstrukturēt investīcijas tautsaimniecībā, un šādi atbalsta instrumenti kā atbalsta programma var palīdzēt to izdarīt."

Atbalsta programmu īsteno Latvijas Hipotēku un zemes banka sadarbībā ar citām Latvijas finanšu institūcijām, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku uzņēmēju loka piesaisti.

-