Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 23. februāris 2009

„Hipotēku bankā” - jauna mikrokredītu programma

No šīs nedēļas „Hipotēku bankā” mazie un vidējie komersanti, kas darbojās ārpus Rīgas, var saņemt mikrokredītus investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem. Programmas mērķis ir ieviest mazo un vidējo komersantu un pašnodarbināto personu mikrokreditēšanas mehānismu un veicināt mikrokredītu pieejamību neliela biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai.

Mikrokredīti paredzēti biznesa projektu realizācijai - investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem - uzņēmējiem ārpus Rīgas pilsētas teritorijas, kuros nav vairāk par 10 darbiniekiem un vismaz 51% kapitāla daļu pieder fiziskai personai - Latvijas Republikas rezidentam. Tāpat šo kredītu var saņemt arī pašnodarbinātās personas.

Šīs programmas ietvaros katrs aizņēmējs var saņemt vienu aizdevumu. Aizņēmējam nedrīkst būt aktuāli nodokļu parādi un kopējais saistību apjoms ne vairāk kā 10 000 latu.

Mikrokredīta maksimālā summa ir līdz 3000 latiem, fiksēta procentu likme no 5% līdz 8%, termiņš līdz 5 gadiem. Uz mikrokredīta piešķiršanas brīdi nav nepieciešams aizdevuma nodrošinājums.

-