Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 29. aprīlis 2009

Nordea banka sadarbosies ar Latvijas Garantiju aģentūru uzņēmumu kreditēšanā

Nordea banka un Latvijas Garantiju aģentūra noslēgušas savstarpējās sadarbības līgumu, lai nodrošinātu papildu finanšu aizdevumu iespējas Latvijas uzņēmumiem. Programmas mērķis ir nodrošināt uzņēmējam iespēju saņemt kredītresursus komercdarbības veikšanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei no bankas.

Latvijas Garantiju aģentūra sniegs garantijas aizdevumiem investīcijām, apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, finanšu līzinga un vietējā faktoringa darījumiem. Valsts garantija sniedz papildu iespējas saņemt kredītu uzņēmējiem ar perspektīviem plāniem un attīstības iespējām, bet kuru nodrošinājuma apjoms nav pietiekošs saistību segšanai. Situācijās, kad uzņēmējs nespēj apmaksāt savas kredītsaistības, viņa vietā parādsaistības sedz aģentūra.

Maksimālais garantijas apjoms vienam uzņēmumam ir 3 miljoni eiro, un garantija sedz ne vairāk kā 80% no kopējās darījuma summas. Garantiju atbalstu uzņēmējiem banka izvērtē individuālā kārtā, balstoties uz Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un bankas kredītpolitiku.

Valdis Siksnis, Nordea bankas vadītājs: „Valsts garantiju programmas ieviešana ir pozitīvs signāls Latvijas uzņēmējiem, jo ar tās palīdzību var tikt stimulēta finanšu līdzekļu pieejamība Latvijas tautsaimniecībai. Tas mums ļaus rast papildu kreditēšanas iespējas Nordea bankas klientiem, lai veicinātu dažādus ilgtspējīgus uzņēmējdarbības projektus arī šī brīža ekonomiskajā situācijā.”

 

-