Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 28. decembris 2010

Palielināts Parex bankas pamatkapitāls

Otrdien, 28. decembrī, atbilstoši akciju sabiedrības Parex banka restrukturizācijas plānam un Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra lēmumam, ir veikta bankas pamatkapitāla palielināšana 9,7 miljonu latu apmērā. Minētā darījuma mērķis ir Parex bankas kapitāla pietiekamības rādītāju izpildes nodrošināšana.

Veicot slēgto akciju emisiju un emitējot 9 700 000 vārda akcijas ar balsstiesībām viena lata nominālvērtībā, Parex bankas pamatkapitāls palielināts par 9 700 000 latiem. Emitētās akcijas ir iegādājusies valsts akciju sabiedrība Privatizācijas aģentūra, tādējādi realizējot valsts līdzdalības palielināšanu Parex bankas pamatkapitālā. Pēc izmaiņu reģistrēšanas LR Komercreģistrā valsts akciju sabiedrībai Privatizācijas aģentūra piederēs 82% Parex bankas akciju, bet Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas īpašumā būs 15% akciju.

Savukārt balsstiesīgo akciju proporcija pēc pamatkapitāla palielināšanas ir šāda – 79% balsstiesīgo akciju pieder valsts akciju sabiedrībai Privatizācijas aģentūra un 19% - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Parex bankas pamatkapitāla palielināšanai ir izmantota daļa no uzkrātajiem procentiem par bankā izvietoto valsts termiņnoguldījumu, līdz ar to papildus finansējums pamatkapitāla palielināšanai nav bijis nepieciešams. Darījuma rezultātā nav mainījies arī Parex bankas kopējo saistību apjoms pret Latvijas valsti.

-