Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 05. decembris 2011

Šogad kredītos izsniegti jau 1,2 miljardi latu

Banku sektorā oktobrī no jauna izsniegti 7,2 tūkstoši kredītu 212 miljonu latu apmērā, savukārt kopš 2011. gada sākuma no jauna izsniegti jau gandrīz 128 tūkstoši kredītu par kopējo summu 1,2 miljardi latu, t.sk. 597 miljoni latu – uzņēmumiem, 131 miljons latu – privātpersonām, savukārt 455 miljoni latu – nerezidentiem. Turpretim noguldījumu apjoms oktobra laikā kopumā samazinājies par 0,3% jeb 33,9 miljoniem latu, savukārt kopš gada sākuma tas kopumā audzis par 96,7 miljoniem latu un oktobra beigās sasniedza 11,2 miljardus latu. 

Banku sektora kopējais kredītportfelis turpināja sarukt - par 56,1 miljoniem latu, kas galvenokārt skaidrojams ar to, ka privātpersonām no jauna izsniegto kredītu apmēri banku sektorā kopumā joprojām ir krietni mazāki par klientu atmaksātajiem un banku norakstītajiem kredītiem. Kopš gada sākuma banku sektora kredītportfelis kopumā sarucis par 6,3% jeb 907,6 miljoniem latu un oktobra beigās bija 13,4 miljardi latu.

Turpretim kopējais kavēto kredītu atlikums kopš gada sākuma ir sarucis par 261,6 miljoniem latu, sasniedzot 3,5 miljardus latu jeb 26,4% no kredītportfeļa oktobra beigās,

Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums mēneša laikā saruka par 21,5 miljoniem latu un sasniedza 1,5 miljardus latu jeb 11.1% no banku kopējā kredītportfeļa oktobra beigās.

Jau aptuveni gadu iezīmējas atšķirīgas tendences uzņēmumu un privātpersonu kredītu kvalitātē. Līdz ar Latvijas ekonomikas izaugsmes atjaunošanos un aktīvāku banku iesaistīšanos uzņēmumu kreditēšanā pakāpeniski uzlabojas korporatīvo klientu kredītu kvalitāte, tomēr tai pašā laikā joprojām augstais bezdarba līmenis un inflācija, kā arī banku zemā kreditēšanas aktivitāte privātpersonu segmentā bija par iemeslu tālākam privātpersonu kredītportfeļa kvalitātes pasliktinājumam. Oktobra beigās no privātpersonām izsniegto kredītu atlikuma 30,4% bija ar maksājumu kavējum un arī ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars saglabājās iepriekšējā mēneša līmenī - 19.6%.
-