Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Studiju/studējošā kredīts ar valsts galvojumu

Studiju kredīts

Studiju kredīts ar valsts galvojumu paredzēts studiju maksas segšanai akreditētajās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Studiju kredīts nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru. Kredītu var saņemt gan pilna, gan nepilna laika studējošie. Savukārt kā kredīta valūtu ir iespēja izvēlēties gan latus, gan eiro.

Studiju laikā un laika posmā pēc diploma iegūšanas (11 mēnešus) par kredītu un tā procentiem nav jāmaksā, savukārt, sākot ar 12.mēnesi pēc studiju beigšanas, ir jāuzsāk studiju kredīta atmaksa - gan pamatsummas, gan procentu.

Studējošā kredīts

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 170.74 EUR mēnesī. Kredīts tiek izmaksāts katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu) uz Tavu bankas kontu.

Studiju laikā un laika posmā pēc diploma iegūšanas (11 mēnešus) par studējošā kredītu ir jāmaksā tikai procenti, savukārt, sākot ar 12.mēnesi pēc studiju beigšanas, kopā ar kredīta procentiem būs jāuzsāk atmaksāt arī kredīta pamatsumma.

Studiju un studējošo kredītu ar valsts galvojumu šogad, 2017.gadā, izsniedz SEB banka.


Vai kredītam ir nepieciešams nodrošinājums?

Lai saņemtu studiju un/vai studējošo kredītu ar valsts galvojumu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (persona, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda). Taču ne katrs var būt galvotājs, jo arī šajā ziņā ir pāris priekšnosacījumu:

 • Galvotāja vecuma ierobežojums ir līdz 65 gadiem. 
 • Galvotājam jābūt regulāri ikmēneša ienākumi vismaz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā (šogad - 380 EUR pirms nodokļu nomaksas).
 • Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem.
 • Ja galvo par vairākiem cilvēkiem un tie nav galvotāja bērni, ienākumiem ir jābūt lielākiem par minimālo algu reiz kredītu skaitu.
 • Ja galvotājam ir kredīti, tad kredītu maksājumu kopsummai ir jābūt līdz 40% no galvotāja ienākumiem.

Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi).

Kredīta nodrošinājums nav nepieciešams kredītiem, kurus izsniedz bāreņiem un bez abu vecāku aizgādības palikušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam.


Kā norit kredīta atmaksa?

Studiju un studējošā kredītu atmaksas kārtība ir līdzīga. Tos sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo mēnesi pēc izslēgšanas no studējošo saraksta.

 • Ja kredītu kopējā summa nepārsniedz 1 423 EUR - kredītu jāatmaksā 5 gadu laikā.
 • Ja kredītu kopējā summa pārsniedz 1 423 EUR - kredītu jāatmaksā 10 gadu laikā.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja kredītņēmējs ir:

 • grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā;
 • bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba laiku;
 • turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, maģistrantūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā;
 • saņem bezdarbnieka statusu, pamatsummas maksājumi tiek atlikti līdz 2 gadiem.

Ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles).

Ja kredīta ņēmējs 6 mēnešu laikā nav veicis regulārus kredīta pamatsummas un procentu maksājumus, banka saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem pieprasīs uzreiz atmaksāt visu kredīta summu kopā ar nesamaksātajiem procentiem un līgumsodu. Ja students neatmaksās kredītu, banka vērsīsies pie kredīta galvotāja. Ja arī galvotājs neatmaksās kredītu, banka vērsīsies tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar tiesas lēmumu tiesas izpildītāji, lai piedzītu kredītu, vērsīsies pret studenta un viņa galvotāja mantu.


Kā var saņemt kredītu?

 • Piesakies savas augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā un aizpildi pieteikumu, norādot izvēlētos kredītus;
 • Saņem apstiprinājumu no savas augstskolas, ka Tavs pieteikums ir akceptēts un nosūtīts uz SEB banku;
 • Dodies uz jebkuru tuvāko SEB bankas filiāli noslēgt kredīta(-u) līgumu(-s).

Līdz jāņem pasi vai eID karte, kā arī 4.27 EUR par kredīta pieteikuma izskatīšanu un izvērtēšanu.


Parakstot kredīta līgumu neaizmirsti pievērst uzmanību:

 • Kredīta summai;
 • Kredīta atmaksas termiņam;
 • Maksājumu grafikam – ikmēneša maksājumi, maksājumu veikšanas datumi;
 • Speciāliem nosacījumiem - līgumsods, kredīta pirmstermiņa atmaksa, strīdu izskatīšanas kārtība u.c.;
 • Pirms pieteikties kredītam, iesakām rūpīgi izvērtēt savas iespējas atmaksāt aizdevumu.

Papildus informācija:

 • Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas informācija par stipendiju iegūšanas iespējām - www.izm.gov.lv 1