Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Faktorings

Kas ir faktorings?

Tas ir apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Pēc būtības tas ir pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam, saņemot tūlītēju apmaksu.Tādejādi faktorings dod Jums iespēju bez tiešas garantijas saņemt finansējumu, kura vienīgā "ķīla" ir debitoru parāds jeb līdzekļi, kas jāsaņem no pircējiem. Tādēļ faktoringa un rēķinu diskontēšanas pakalpojumu izmantošana nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un atvieglo tās plānošanu, samazina klientu apkalpošanas un administrēšanas izdevumus, kā arī samazina ar debitoru parādiem saistīto risku, ļaujot uzņēmējiem vairāk resursu novirzīt savai pamatdarbībai.

Faktorings ietver finansēšanu, administrēšanu un naudas prasījuma tiesību pārņemšanu no pircējiem, kā arī riska samazināšanu rēķinu neapmaksāšanas gadījumā.

Faktoringu visbiežāk izmanto ražotāji, vairumtirgotāji, eksportētāji, kā arī celtniecības kompānijas un citi, kas piedāvā saviem klientiem atliktos maksājumus. Būtisks faktoringa pluss, salīdzinot ar parastajiem kredītiem ir tas, ka nav nepieciešama ķīla, jo par nodrošinājumu kalpo debitoru parādi, respektīvi, maksājumi par saņemto preci vai pakalpojumu.


Faktoringa shēma

Faktoringa pamatdarbības shēma:

 1. Pārdevējs nodod preci vai pakalpojumu vairākiem pircējiem;
 2. Pārdevējs nogādā vēl neapmaksāto rēķinu kopijas līzinga sabiedrībā;
 3. Līzinga sabiedrība izmaksā avansa maksājumu pārdevējam par akceptētiem rēķiniem 80 - 95% apmērā no rēķinu summas;
 4. Līzinga sabiedrība pēc kāda laika saņem 100% rēķinu apmaksu no pircējiem;
 5. Līzinga sabiedrība atmaksā rezervi (10 - 20%) pārdevējam, atņemot kredīta procentus.

Faktoringa izdevīgums

Faktorings kā pakalpojums ir izdevīgs gan pārdevējiem, gan arī pircējiem. Ir vairākas nozares/sfēras, kuras faktoringa sniegtās priekšrocības izmanto ļoti aktīvi: vairumtirgotāji (saņemot maksājumus no lielveikaliem un veikalu tīkliem), ražotāji (preci pārdodot izplatītājiem), piegādātāji (preci pārdodot ražotājam), eksportētāji (izvērtējot pircēja maksātspēju), mazie un vidējie uzņēmumi (palielinot darbības efektivitāti), lielo projektu izpildītāji (konkurences apstākļos īsāks rēķinu apmaksas termiņš allaž tiek uzskatīts par priekšrocību).

Ieguvumi pārdevējam:

 • Iespēju saņemt ātru un elastīgu aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem;
 • Uzlabotu uzņēmuma likviditāti;
 • Iespēju saņemt pircēja/u novērtējumu par kredīta piemērotību;
 • Vienkāršotu naudas plūsmas plānošanu;
 • Iespēju palielināt pārdošanas apjomus;
 • Iespēju piedāvāt garākus apmaksas termiņus pircējam;
 • Iespēju nekavējoties norēķināties ar saviem piegādātājiem;
 • Uzlabotu darbu ar rezervēm, jo rodas vairāk brīvu līdzekļu preču iepirkšanai;
 • Iespēju vairāk laiku un resursus veltīt savai pamatdarbībai;
 • Debitoru administrēšanas izdevumu samazināšanai;
 • Izlabojas parādnieku apmaksas disciplīna, jo, kā pierāda prakse, uzņēmumu respekts pret finansu institūcijām ir izteiktāks.
Ieguvumi pircējam:
 • Vienkāršoti var plānot naudas plūsmu;
 • Vienkāršota apmaksa pārdevējam (noteikts apmaksas termiņš, forma, adrese);
 • Iespēja iegūt pievilcīgākus apmaksas noteikumus no pārdevēja.

Faktorings Jūsu uzņēmumā

Par faktoringa nosacījumiem tieši Jūsu uzņēmumam varat interesēties šādās bankās. 

Un pie nebanku aizdevēja Capitalia.