Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Overdrafts

Kas ir overdrafts?

Tas ir visātrākais un vienkāršākais veids, kā īstermiņā papildināt uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus, kas tiek piešķirti pamatojoties uz klienta finanšu stāvokļa analīzi un naudas līdzekļu apgrozījumu klienta norēķinu kontā. Šis produkts ļauj Jums palielināt uzņēmuma norēķinu kontā pieejamos līdzekļus noteiktā limita ietvaros. Aizdevuma pilnīga vai daļēja atmaksa kopā ar procentiem notiek uzreiz pēc līdzekļu ieskaitīšanas norēķinu kontā. Overdrafta procenti par izmantotajiem līdzekļiem tiek aprēķināti katras dienas beigās. Turklāt par neizmantoto daļu nav jāmaksā procentu maksājumi. 

Vairums bankas overdraftu piedāvā bez īpaša nodrošinājuma - kā nodrošinājums kalpo naudas līdzekļu apgrozījums uzņēmuma norēķinu kontā.

Overdrafts uzņēmumam

Par overdrafta nosacījumiem tieši Jūsu uzņēmumam – overdrafta limita apmēru, procentu likmēm u.c. - banka pieņem individuāli. Ja Jums ir interese, bankas, kas piedāvā overdraftu uzņēmumiem: