Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 08. aprīlis 2009

Aptauja: 70% iedzīvotāju neapzinās kredīta neatmaksāšanas sekas

70% iedzīvotāju domā, ka zina, kādas ir kredītsaistību nepildīšanas sekas, taču visas faktiskās hipotekārā kredīta, auto līzinga un īstermiņa kredītsaistību nepildīšanas sekas var nosaukt tikai 6% respondentu.  Liela daļa respondentu nezina, ka parāda saistības hipotekārajam kredītam un auto līzingam neaprobežojas ar ķīlas vērtību.  Visvieglprātīgākā attieksme ir pret īstermiņa saistībām – iedzīvotāji neapzinās, ka kredītsaistību nepildīšanas gadījumā sekas ir līdzvērtīgas ilgtermiņa saistībām, secināts Paus Konsults un GfK Baltics Latvijas iedzīvotāju interneta aptaujā.

Pētījums rāda, ka 58% respondentu zina, ka kredītsaistību nepildīšanas gadījumā sekas ir vienādas gan ilgtermiņa, gan īstermiņa kredītiem, savukārt 38% uzskata, ka hipotekārā kredīta saistību nepildīšanas gadījumā, sekas būs nopietnākas.

Par hipotekārā kredīta saistību nepildīšanas sekām visbiežāk minēta kredītvēstures sabojāšana (83%), nekustamā īpašuma atņemšana (80%) un fakts, ka atmaksa tiek pieprasīta arī no galvotāja (70%). Savukārt, tikai 60% respondentu zina, ka par parādu jāturpina maksāt arī tad, ja īpašums tiek atsavināts.  Par auto līzinga nepildīšanas sekām visbiežāk tiek minēti gadījumi, kad cilvēkam atņem auto (84%) un tiek sabojāta kredītvēsture (78%). Daudz mazāk cilvēku ir informēti, ka jāturpina apmaksāt parādu arī tad, kad auto ir atņemts (56%) un atmaksa tiek prasīta arī no galvotāja (56%).  Tikai katrs ceturtais aptaujātais zina, ka auto līzinga nemaksāšanas gadījumā viņam var atsavināt nekustamo īpašumu.

Savukārt, par īstermiņa kredītsaistību nepildīšanu lielākā daļa respondentu – 80% min sabojātu kredītvēsturi. Ievērojami mazāk cilvēku zina, ka par kredītlīnijas vai, piemēram, nomaksas saistību nepildīšanu var atņemt nekustamo īpašumu (zina tikai 19%), kustamo īpašumu (27%) un atmaksa tiek prasīta arī no galvotāja (44%). Turklāt 10% respondentu vispār nevarēja atbildēt uz jautājumu par īstermiņa saistību nepildīšanu.

Kādas tad ir hipotekārā kredīta nemaksāšanas sekas?
- Tiesu izpildītāji atsavina ieķīlāto īpašumu un veic tā pārdošanu izsolē, nosakot sākumcenu atbilstoši tirgus vērtībai;
- Ar īpašuma pārdošanu nekas nebeidzas, ja neizdodas to pārdot par summu, kas nosedz kredītsaistības;
- Parādniekam sastāda ikmēneša atmaksas grafiku par atlikušo parāda daļu;
- Tiesu izpildītājs var vērsties pret parādnieka vai tā galvotāja mantu un citiem ienākumiem;
- Tiesu izpildītājs ir tiesīgs parādnieka darba devējam likt ieturēt naudas līdzekļus no ikmēneša atalgojuma un pārskaitīt tos tiesu izpildītājam līdz visa parāda summa pret aizdevējiestādi tiks dzēsta;
- Ja parādnieka vai galvotāja īpašumā nonāk kāds cits īpašums, tas var tikt konfiscēts;
- Tiesu izpildītāju pakalpojumus apmaksā parādnieks.

Auto līzinga nemaksāšanas sekas:
- Pārņemto automašīnu cenšas pārdot, nosakot cenu  atbilstoši tirgus vērtībai;
- Ja automašīnu pārdod par summu, kas nesedz visu nenomaksāto līzinga vai aizdevuma summu – aizņēmējam jāturpina maksāt;
- Parāda kopējā summā iekļauj izmaksas par auto pārņemšanu un parāda piedziņas procesu;
- Tiesu izpildītājs ir tiesīgs apķīlāt un pārdot parādnieka vai tā galvotāja mantu (kustamo, nekustamo īpašumu u.c.), kā arī piedzīt parādu no ienākumiem;
- Tiesu izpildītājs ir tiesīgs parādnieka darba devējam likt ieturēt naudas līdzekļus no ikmēneša atalgojuma un pārskaitīt tos tiesu izpildītājam līdz visa parāda summa pret aizdevējiestādi tiks dzēsta.

Īstermiņa kredītproduktu (nomaksa, kredītlīnija, patēriņa kredīts u.c.) nemaksāšanas sekas:
- Sekas ir līdzīgas ilgtermiņa kredītsaistību gadījumiem;
- Parādnieks iekļūst Latvijas bankas un parādu piedziņas kompāniju parādnieku sarakstos;
- Tiek uzsākts piedziņas process pret parādnieku un viņa galvotāju;
- Ja netiek saņemta parāda atmaksa, parāda lietai esot parāda piedzīšanas statusā, tiek iesniegta prasība tiesā;
- Tiesu izpildītājs ir tiesīgs apķīlāt parādnieka īpašumā esošos īpašumus un bloķēt kontus visās Latvijas bankās līdz pilnīgai saistību izpildei.

Pētījumā piedalījās 1123 respondentu vecumā no 18 līdz 60 gadiem.

-