Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 02. februāris 2012

Banka Citadele iekļauta RIGIBOR indeksa aprēķinā

Latvijas Banka ir iekļāvusi banku Citadele starpbanku procentu likmju indeksu RIGIBID un RIGIBOR aprēķinā . No februāra arī Citadeles kā aktīvas lata naudas tirgus dalībnieces darījumi, aizdodot vai aizņemoties latus no citām bankām, ietekmēs lata naudas tirgus indeksus. Balstoties uz banku kotētajām likmēm, tos aprēķina centrālā banka.

“Līdzīgi kā Eiropas Banku federācija izvēlas Eiropas vadošās bankas EURIBOR starpbanku indeksa aprēķināšanai, tā Latvijas Banka izvēlas naudas tirgū aktīvākās bankas Latvijā, lai noteiktu starpbanku latu naudas tirgus indeksu,” saka bankas Citadele valdes loceklis Filips Alards.

Latvijas Banka aprēķina naudas tirgu indeksus kopš 1998.gada, izmantojot naudas tirgū darbīgāko banku kotētās naudas tirgus procentu likmes. Pašlaik RIGIBID un RIGIBOR kotēšanas sarakstā Latvijas Banka līdztekus bankai Citadele ir iekļāvusi arī DNB banku, Latvijas Hipotēku un zemes banku, Nordea banku, SEB banku, Swedbanku un UniCredit Bank.

-