Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 18. decembris 2008

Bankās izsniegto kredītu apjoms – 16,8 miljardi latu

Šī gada novembra beigās banku izsniegto kredītu apjoms sasniedzis 16,8 miljardus latu, kas ir par 13,2% vairāk nekā šī gada sākumā. Novembrī, salīdzinot ar oktobri kredītportfelis sarucis par 0,1% jeb 14,3 miljoni latu, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas operatīvie dati par Latvijas banku darbību. Latvijas banku sektora likviditātes rādītājs ir 48,7%, kas būtiski pārsniedz normatīvu 30%. 2008. gada laikā bankas turpināja stiprināt kapitāla bāzi - piesaistītais banku subordinētais kapitāls ir palielināts par 43,8%.

Latvijas banku kopējie aktīvi novembrī ir palielinājušies par 468 miljoniem latu jeb 2%, to apmērs novembra beigās sasniedza 23,4 miljardus latu. Noguldījumu apmērs kopumā Latvijas bankās novembrī ir palielinājies par 0,7% jeb 67 miljoniem latu.

Kredītu īpatsvars kopējos Latvijas banku aktīvos šobrīd sasniedz 71,6%. Iepriekšējo četru gadu augstie kreditēšanas pieauguma tempi (vidēji 55% gadā) šā gada nogalē ekonomikas lejupslīdes un resursu sadārdzināšanās posmā ir mazinājušies.

Banku izveidotie uzkrājumi peļņu nenesošiem kredītiem novembra beigās sasniedza 1.2% no kredītportfeļa, oktobrī tie bija 0,95%, tādējādi mēneša laikā banku uzkrājumi peļņu nenesošiem kredītiem ir auguši par 0,25 procentu punktiem. Komisija jau ir prognozējusi, ka šajā ekonomikas rādītāju pazemināšanās posmā uzkrājumu apmēri nedrošiem kredītiem 2008. gada beigās varētu augt līdz 2% no kredītportfeļa. Komisija regulāri seko kredītu kvalitātes rādītājiem bankās, lai novērstu situāciju, ka dažām bankām uzkrājumi nedrošajiem kredītiem varētu būt nepietiekami.

Pieaugot izdevumiem uzkrājumu veidošanai, kā arī sadārdzinoties resursiem un samazinoties kreditēšanas tempiem, tāpat kā visā ES banku sektorā arī Latvijā ir pazeminājusies banku pelnītspēja. 2008. gada 11 mēnešos banku peļņa bija 208 milj. latu, kas ir par 36% mazāk nekā attiecīgajā laika posmā 2007. gadā.

-