Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 08. aprīlis 2009

Kas ir "Banku diena"?

Latvijas Kredītņēmēju apvienība (LAKRA) sadarbībā ar Swedbank ir uzsākusi „Banku dienu" projektu, kura mērķis ir palīdzēt bankas klientiem rast gan sev, gan bankai pieņemamu risinājumu, gadījumos, kad radušās problēmas ar kredīta un līzinga maksājumu veikšanu.

Pirmā „Banku diena" notika 3.aprīlī un tajā piedalījās divi Swedbank kredītu speciālisti un pieci šīs bankas klienti - gan juridiskas, gan fiziskas personas. Līdz šim sarunās ar banku viņi nebija raduši sev piemērotu risinājumu, tāpēc, LAKRA speciālistam klātesot, katrs klients varēja nepiespiestā gaisotnē izklāstīt savu situācijas risinājuma redzējumu un uzklausīt bankas argumentus, iebildumus vai priekšlikumus. Visiem pieciem bankas klientiem izdevās vienoties ar banku par abām pusēm piemērotiem kredītu restrukturizācijas variantiem, tāpēc LAKRA „Banku dienu" vērtē kā izdevušos un turpinās sadarbību ar Swedbank.

Ik dienu LAKRA vēršas desmitiem cilvēku, kuri nonākuši finansiālās grūtības un vairs nespēj vai bažījās, ka drīzumā nespēs, veikt ikmēneša kredīta maksājumus. Daudzi kredītņēmēji LAKRA speciālistiem skaidroja, ka sarunas ar kredītiestādēm bieži esot psiholoģiski smagas un viņi baidās vērsties pie sava kredīta speciālista, jo netic, ka ar viņu ar vienoties arī par klientam pieņemamu risinājumu.

„Nolēmām, ka nepieciešams banku speciālistus un viņu klientus apsēdināt pie viena galda neitrālā teritorijā un palīdzēt viņiem rast kopīgu valodu. LAKRA pārstāvja piedalīšanās sarunā kredītņēmējam rada drošības sajūtu un apziņu, ka viņa intereses un tiesības tiek aizstāvētas. Tāpat LAKRA speciālista klātbūtne garantē arī to, ka bankas pārstāvju attieksme pret savu klientu būs korekta," skaidro LAKRA valdes priekšsēdētājs Ainārs Gorenko.

Tā kā LAKRA pēc padoma un palīdzības vēršas visu kredītiestāžu klienti, A. Gorenko ir ticies ar vairāku banku vadību un piedāvājis bankām iespēju satikt savus klientus apvienības telpās, kas sekmētu daudzu problēmgadījumu pozitīvu iznākumu. Līdz šim piekritusi ir tikai „Swedbank" un turpmāk katru piektdienu LAKRA telpās notiks Swedbank „Banku diena". „Swedbank" klienti uz „Banku dienu" var pieteikties pa tālruni 20042039.

LAKRA uzskata, ka šāda „Banku diena" var palīdzēt kredītņēmējiem un bankai ātri un efektīvi rast risinājumu gadījumos, kad kredītņēmējs ir nonācis īslaicīgās finansiālās grūtībās. Tāpēc LAKRA aicina uz sadarbību arī citas kredītiestādes, kuras ar saviem klientiem vēlas veidot ilgstošas un uz savstarpēju uzticību balstītas attiecības.

Diemžēl LAKRA pieredze arī liecina, ka daudzos gadījumos vienīgais risinājums kredītņēmējam ir fiziskas personas maksātnespējas process. Trīs mēnešu laikā LAKRA speciālisti ir snieguši vairāk kā 800 bezmaksas konsultācijas un aptuveni trešdaļa no tām bija par fiziskas personas maksātnespēju. Tāpat speciālisti novērojuši, ka interese par fiziskas personas maksātnespējas procesu pieaug proporcionāli bezdarba pieaugumam un kopējās ekonomiskās situācijas pasliktinājumam. Tāpēc LAKRA izstrādājusi Maksātnespējas likuma grozījumus, kas fiziskas personas maksātnespējas procesu padarītu pieejamu arī tiem kredītņēmējiem, kas zaudējuši ienākumus un kuriem nav naudas iekrājumu, lai apmaksātu savu bankrota procedūru. Bankrots personai, kuras īpašumā ir viens dzīvoklis un viena automašīna, pašlaik pusotra gada ilgā laikposmā izmaksātu vairāk kā 12 000 latu.

-