Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 22. aprīlis 2009

Noslēgts aizdevuma līgums starp Hipotēku banku un Ziemeļu Investīciju banku

Piektdien, 17. aprīlī, Hipotēku banka un Ziemeļu Investīciju banka (Nordic Investment Bank) noslēdza līgumu par jauna aizdevuma piešķiršanu 100 miljonu eiro apmērā.

Aizdevums piešķirts, lai veicinātu uzņēmējdarbības jomas attīstību Latvijā. Ziemeļu Investīciju bankas finansējuma ietvaros kredītu investīciju projektu finansēšanai līdz 5 milj. latu varēs saņemt Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi.

"Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, šis aizdevums ir ļoti būtisks atbalsts Latvijas uzņēmējiem, kas šajos laikos spēj attīstīt ražošanu, saglabāt esošās un radīt jaunas darba vietas, kā arī apgūt jaunus tirgus, tādējādi stimulējot tautsaimniecību," uzsver Finanšu ministrs Einars Repše.

Hipotēku bankas valdes priekšsēdētājs Inesis Feiferis atzina, ka "attiecīgās programmas ietvaros gribam runāt nevis par esošā status quo saglabāšanu, bet gan tiem uzņēmējiem, kuri spēs attīstīt jaunas tehnoloģijas, progresēt. Tāpēc svarīgi jautājumi ir gan darba ražīgums un kvalitāte, gan arī jaunu darba vietu radīšana. Atbalstīt ir vērts tikai tādus uzņēmumus, kas atbilst abiem šiem nosacījumiem."

Ziemeļu Investīciju bankas aizdevumu Hipotēku banka saņems, kad tai tiks apstiprināts valsts galvojums. Aizdevums piešķirts uz 10 gadiem.

Ziemeļu Investīciju banka ir starptautiska finanšu institūcija, kuras dalībvalstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Banka nodrošina privātā un publiskā sektora projektu finansēšanu gan tās dalībvalstīs, gan citās valstīs.

-