Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 29. aprīlis 2009

Parex banka sasniegusi pirmā ceturkšņa mērķus

Parex banka izpildījusi pirmā ceturkšņa prioritātes - sindicēto kredītu restrukturizācija, klientu bāzes stabilizācija, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas līdzdalības līguma noslēgšana, kā arī būtiski samazinātas administratīvās izmaksas un uzsākts darbs pie bankas stratēģijas, secināts ceturtdien, 23.aprīlī, apkopotajā pirmā ceturkšņa darbības rezultātu pārskatā.

2009. gada 31. martā Bankas kredītportfelis bija 1,74 miljardi latu, noguldījumi -1,92 miljardi latu, kopējie aktīvi bija 2,87 miljardi latu. Kapitāla un rezervju apjoms 2009. gada marta beigās sasniedza 70,4 miljonus latu. Šī gada 24. martā Ministru kabinets nolēma palielināt Parex bankas kapitālu par 227 miljoniem latu, iemaksājot 165 miljonus latu pamatkapitālā un izsniedzot 62 miljonus latu subordinēto aizdevumu. Kapitāla palielinājums vēl ir jāapstiprina Eiropas Komisijai.

Parex banka uzskata, ka pašreizējā saspringtajā ekonomiskajā situācijā ne tikai Latvijā aktīvu kvalitāte ir viens no būtiskākajiem jautājumiem jebkuras bankas dienaskārtībā. Pagājušā gada beigās Parex banka veica detalizētu aktīvu izvērtējumu un izveidoja būtiskus uzkrājumus aktīvu vērtības samazinājumam, kā arī uzsāka darbu pie izmaksu optimizācijas, kā rezultātā šī gada pirmā ceturkšņa ikmēneša izdevumi samazinājušies par vidēji 2,4 miljoniem latu, tāpat Parex banka izveidojusi papildus uzkrājumus aktīvu vērtības samazinājumam 7,9 miljonu latu apmērā.

Šī gada pirmo ceturksni Parex banka noslēdza ar kopējiem neto zaudējumiem 6,9 miljonu latu apmērā, taču ieņēmumi pirms uzkrājumiem, nolietojuma un nodokļiem bija 3,1 miljons latu. Parex banka turpinās rūpīgi sekot līdzi aktīvu kvalitātei, lai arī turpmāk samazinātu iespējamos zaudējumus no aktīvu vērtības samazināšanās. Papildus tam bankā izveidota struktūra darbam ar problemātiskajiem kredītiem, lai kopā ar klientiem meklētu abpusēji izdevīgākos risinājumu pašreizējā ekonomiskajā situācijā.

Parex banka izstrādā bankas tālākās darbības stratēģiju, kurā veikta darbības prioritāšu izvērtēšana un stratēģisko mērķu definēšana, pārstrukturizēt esošo bankas darbību un nodrošinot turpmāku attīstību un izaugsmi.

-