Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 19. novembris 2008

“Parex banka” kļūst par “Hipotēku bankas” meitas sabiedrību

Šī gada 10. novembrī tika parakstīt līgums, kas ļauj „Parex banka” saņemt finansiālo atbalstu no Latvijas valdības. Līgumu parakstīja Latvijas finanšu ministrs Atis Slakteris, valsts “Latvijas Hipotēku un zemes banka” prezidents Inesis Feiferis un „Parex banka” līdzīpašnieki Valērijs Kargins un Viktors Krasovickis. Saskaņā ar parakstīto līgumu 51% bankas akciju pārņem “Latvijas Hipotēku un zemes banka” – komercbanka ar 100% valsts kapitālu.

4% no bankas kapitāla tiks ieķīlātas par labu „Hipotēku bankai”, līdz ar to šo akciju balsstiesību izmantošana tiks nodota „Hipotēku bankai”. 15% akciju no “Parex bankas” kapitāla paliek mazākuma akcionāru īpašumā. Pēc gada bankas bijušie lielākie līdzīpašnieki ir tiesīgi atpirkt savas akcijas.

Lai nodrošinātu savu saistību izpildi, akcionāri ir apņēmušies ieķīlāt atlikušās viņiem piederošās “Parex bankas” akcijas un savus privātīpašumus, kā arī kā finanšu nodrošinājumu katrs saglabāt savus noguldījumus bankā vismaz 14 miljonu latu apmērā.

Līdzšinējais “Parex bankas” valdes priekšsēdētājs V. Kargins tiks aizstāts ar valsts izvirzītu personu, kuru saskaņā ar likumu būs jāapstiprina Latvijas finanšu sektora regulatoram Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Šobrīd Latvijas finanšu ministrs Atis Slakteris kā iespējamo kandidātu bankas valdes priekšsēdētāja amatam ir minējis “Latvijas Hipotēku un zemes bankas” prezidentu Inesi Feiferi. Savukārt par “Parex bankas” padomes priekšsēdētāju plānots izvirzīt Finanšu ministrijas valsts sekretāru Mārtiņu Bičevski. Gan V. Kargins, gan V. Krasovickis turpinās darbību bankas valdē, tādējādi uzņemoties pilnu atbildību par bankas turpmāko darbību.

Par iegūtajām “Parex bankas” akcijām Latvijas valsts apņemas sniegt atbalstu bankai pārfinansējot bankas sindicēto kredītu. Bankai būs arī iespēja saņemt aizdevumu līdz 200 miljoniem latu (366 miljoni USD), lai garantētu tās operacionālo darbību. Šis aizdevums var kalpot par pamatu subordinētā kapitāla veidošanai, tā termiņš būs līdz 10 gadiem.

Izmaiņas akcionāru un vadības struktūrā tiks veiktas nākošo divu nedēļu laikā. “Latvijas Hipotēku un zemes banka” un “Parex banka” netiek apvienotas. Abas bankas arī turpmāk strādās kā atsevišķas finanšu institūcijas - katra ar savu operatīvo pārvaldi un vadību. Uz doto brīdī nav pieņemts lēmums par “Parex bankas” nākotnes attīstības stratēģiju, taču bankas prioritāte joprojām ir tās klienti un to apkalpošana augstākajā līmenī, atjaunojot un stiprinot klientu uzticību bankai. Valsts kā lielākā akcionāra un drošības garanta klātbūtne ir tam visspēcīgākais arguments un atbalsts.

Šī gada 8. novembrī, valdība ārkārtas Ministru kabineta sēdē pieņēma lēmumu sniegt atbalstu “Parex bankai”. Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti kopumā. Bankas akcionāri vērsās pie valdības ar lūgumu sniegt valsts palīdzību, jo pēdējā mēneša laikā bija vērojama bankas aktīvu kvalitātes pazemināšanās, kas ietekmēja kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītājus. Padziļinoties globālajai finanšu krīzei un Zviedrijas valdībai pieņemot lēmumu sniegt atbalstu savām bankām, kuru filiāles darbojas Latvijā, “Parex banka” nonāca nevienlīdzīgas konkurences situācijā.

-