Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 06. janvāris 2012

Pērn studiju kredīti ar valsts galvojumu izsniegti vairāk kā 13 miljoniem latu apmērā

Jau piekto gadu izglītības jomā vērojamā tendence, kad samazinās augstskolās studējošo skaits, atspoguļojās arī SEB bankas apkopotajos datos par 2011. gadā izsniegtajiem studiju un studējošā kredītiem ar valsts galvojumu - kopējais piešķirtā kredīta skaits sasniedza 4038 (no tiem – 77% bija studiju kredīti, savukārt 23% studentu izvēlējās studējošo kredītu), kas salīdzinājumā ar 2010.gadu ir krities par 10%, kamēr piešķirtajā summā kritums bija mērenāks, noslīdot par 7% līdz 13 miljoniem latu. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šogad visaktīvākie bijuši Latvijas Universitātes studenti, jo tiem piešķirti 29% no studiju vai studējošā kredītiem ar valsts galvojumu un RTU studenti, kuriem piešķirti 11%. Trešajā vietā šogad ir ierindojusies Rīgas Stradiņu universitāte ar 9%, kurai vienīgajai no pirmā TOP piecinieka augstskolām ir izdevies palielināt izsniegto kredītu summu.

Ja 2010. gadā, kad pirmo gadu studenti varēja saņemt kredītu arī eiro valūtā, to izmantoja 70% un atlikušie 30% ņēma kredītu latos, tad šogad šī proporcija ir ievērojami mainījusies par labu latu valūtai – 55% studējošo šogad kredītu ir ņēmuši latos, bet 45% eiro valūtā.

SEB bankas valdes locekle Ieva Tetere skaidro: "Šādas izmaiņas kredīta valūtas izvēlē ir skaidrojamas ar to, ka studenti rīkojas apdomīgi, saprotot, ka kredīta valūtu vēlams pieskaņot pašu vai ģimenes locekļu ienākumu valūtai, jo kredīts citā valūtā saistās ar valūtas risku - valūtas kursa svārstību gadījumā pastāv iespēja, ka nākotnē kredīta summa, konvertējot uz latiem, varētu būtiski palielināties. Turklāt, veicot naudas konvertāciju, ik mēnesi tiek zaudēta daļa naudas."

-