Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 12. februāris 2009

Pērn „SEB” Latvijā strādājusi ar 29,9 miljonu latu peļņu

„SEB” grupa Latvijā pagājušo 2008. gadu noslēgusi ar 29,9 miljonu latu peļņu. „SEB” grupas pamatdarbības ienākumi Latvijā 2008. gadā sasniedza 129,3 miljonus latu, stabili saglabājot 2007. gadā sasniegto ienākumu līmeni.

Kopējie grupas aktīvi Latvijā 2008. gada laikā samazinājās par 3%, sastādot 3,3 miljardus latu. Kopējais „SEB” grupai uzticētais noguldījumus apjoms 2008. gada beigās bija 1,2 miljardi latu. Kopējais finanšu grupas kredītportfelis Latvijā 2008. gada laikā pieaudzis par 3% jeb 86 miljoniem latu, gada beigās sastādot 2,7 miljardus latu. Privātpersonām izsniegto kredītu apjoms mājokļa iegādei 2008. gadā pieaudzis par 6%, sasniedzot 739 miljonus latu.

2008. gada laikā „SEB” grupa Latvijā veikusi uzkrājumus kavētajiem kredītiem 32,4 miljonu latu apmērā, kas veido 1,58% no kopējā kredītportfeļa apjoma.

„SEB” grupu Latvijā veido banka, līzinga kompānija „SEB līzings”|, atklātais pensiju fonds „SEB pensiju fonds”, ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „SEB Wealth Management”, dzīvības apdrošināšanas kompānija „SEB dzīvības apdrošināšana” un investīciju banka „SEB Enskilda”.

-