Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 18. decembris 2008

Valdība atbalsta Banku pārņemšanas likumu

Otrdien, 16. decembrī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Finanšu ministrijas sagatavotais Banku pārņemšanas likums. Likumprojekts reglamentē pieļaujamos bankas pārņemšanas gadījumus un nosaka kārtību, kādā valsts var pārņemt banku.

Projekts paredz, ka bankas pārņemšanu var ierosināt Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai Latvijas Banka. Tad ierosinājums tiek iesniegts Finanšu ministrijā, kas nekavējoties izvērtē bankas pārņemšanas lietderību un nepieciešamību, kā arī iespējamo bankas pārņemšanu veidu. Ja pieņemts vienprātīgs lēmums par bankas pārņemšanas lietderību, tiek uzsāktas sarunas ar kredītiestādes akcionāriem. Ja piecu dienu laikā vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu netiek panākta, tiek uzsākta bankas piespiedu pārņemšana. Šādā gadījumā akcionāriem tiks piešķirts atlīdzības apmērs, ko noteiks atbilstoši naudas summai, kuru akcionārs iegūtu bankas likvidācijas gadījumā.

„Neprognozējamā globālās recesijas ietekme ir pieprasījusi nodrošināties pret dažādiem satricinājumiem finanšu nozarē. Šāda likuma izstrāde ir nepieciešams un izsvērts solis, lai izveidotu konkrētu tiesiskā regulējuma rāmējumu banku sektora problēmu risināšanai,” vajadzību pēc Banku pārņemšanas likuma komentē finanšu ministrs Atis Slakteris.

Projekts nodrošina vispārējo valsts pārvaldes principu un cilvēktiesību aizsardzību saskaņā ar Satversmi un starptautiskiem normatīviem aktiem. Gadījumā, ja neizdodas panākt vienošanos par labprātīgu pārņemšanu, projekts paredz, ka katram konkrētam pārņemšanas gadījumam tiek izdots atsevišķs likums. Šāda pieeja nodrošinās to, ka likumdevējs pārliecināsies, vai ir iestājies ārkārtējs gadījums un valsts banku sistēmas stabilitātes saglabāšanai nepieciešams pārņemt banku, atsavinot akcijas, mantu, tiesības un saistības.

Pēc izskatīšanas valdībā likumprojekts par banku pārņemšanu vēl jāizskata Saeimai.

-